newyddion a syniadau.
Ali Morrill promoting Orchard at an event

How to stand out from the crowd at a Business ‘speed dating’ workshop

"Beth yw gweithdy gwib-gyfarfod?” clywaf chi’n gofyn.

Mae gweithdy ‘gwib-gyfarfod’ yn gyfres o gyfarfodydd a drefnwyd ymlaen llaw rhwng prynwyr digwyddiadau rhyngwladol a chyflenwyr digwyddiadau yn y DU o ddiwydiant MICE (Digwyddiadau Corfforaethol Cymhellion Cyfarfodydd). Mae'r cyfarfodydd yn para am amser byr ac yn annog y ddwy ochr i ganolbwyntio ar eu hamcanion a sefydlu cysylltiadau busnes.

Mae'n gyfnewidfa wybodaeth gyflym, gan rannu anghenion busnes ei gilydd ac yn bwysicaf oll, yn dechrau perthynas fusnes newydd. Mae'r mwyafrif o apwyntiadau yn gwasanaethu i ddechrau perthnasoedd sy'n arwain at fanteision busnes sy'n fuddiol i'r ddwy ochr. Pan fydd yn rhaid i chi gydnabod bod pob prynwr hefyd yn cwrdd â nifer fawr o gyflenwyr, gallwch chi 'sefyll ar wahân' o'r dorf.

Mae pob cyfarfod yn rhoi un cyflwyniad byr i chi i'r prynwr - mae angen iddyn nhw gofio chi!

O brofiad, nid oes neb am gael eu diflasu hyd at farwolaeth gan PowerPoint - a yw'r prynwyr yn mynd i gofio ffotograff arall o ystafell gyfarfod arall o leoliad arall? Y ffordd allweddol o wneud argraff yw gwneud eich hun yn gofiadwy trwy adeiladu perthynas gyflym. Gofynnwch eich cwestiynau i'r prynwr; darganfyddwch yn union beth yw eu hanghenion. Er enghraifft, a oes ganddynt ddigwyddiad y maent yn bwriadu trefnu ac os felly, darganfod beth yw eu hamcanion allweddol? Bydd hyn wedyn yn rhoi trosolwg cryno i chi o'ch gwasanaethau fydd yn cyfateb i'r cynnyrch y gallwch gynnig yn ôl eu hanghenion. Os byddwch yn darganfod nad oes ganddynt unrhyw ofynion mewn gwirionedd, yna nid oes angen lansio i mewn i gyflwyniad llawn - byddai hynny'n wastraff amser ac egni, i'r ddau barti!

Mae prynwyr rhyngwladol wrth eu boddau yn darganfod beth sy'n digwydd - beth yw'r syniad adeiladu tīm diweddaraf a mwyaf didorol; beth ydych chi wedi'i wneud yn ddiweddar sydd wedi creu digwyddiad bythgofiadwy? Mae'ch cyfarfod yn rhoi ychydig o funudau hanfodol i chi i wneud argraff.

Yn olaf, mae i gyd am y dilyniant.

Mae hyn yn allweddol i lwyddiant parhaus y gweithdai hyn. Does dim pwynt mynychu'r gweithdai hyn oni bai bod gennych fwriad yn y pendraw ac offeryn mesur parhaus ar waith:

Sut ydych chi'n mynd i gyfathrebu â'ch cysylltiadau newydd?

Sut maen nhw'n mynd i gofio amdanoch chi a'ch cwmni? (O gofio, efallai na fydd rhai mewn gwirionedd yn gofyn am eich gwasanaethau am nifer o flynyddoedd).

Ond mae’n rhaid i chi ddilyn lan  - BOB TRO

Dim ond ychydig funudau sydd gennych i wneud y cysylltiad - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar bob un ohonnyn nhw. Fe gewch chi allan yr hyn a fyddwch yn ei roi i mewn!

newyddion a syniadau.