newyddion a syniadau.
Poster for Festival Interceltique Lorient

Gwisgwch eich het Lydaweg

7 o bethau nad oeddech chi'n gwybod am yr Ŵyl Interceltique de Lorient

Bob blwyddyn mae dinas Ffrengig Lorient, Llydaw, yn gartref i Ŵyl Interceltique de Lorient; gŵyl ddeng diwrnod i ddathlu cenhedloedd Celtaidd a'u traddodiadau diwylliannol. Dim syniad am beth ry’ ni’n son? Mae Orchard yn mynd yno eto eleni (ry’ ni’n llythrennol yn caru’r ŵyl), ac ry’ ni wedi casglu rhai o’r ffeithiau mwyaf rhyfedd a diddorol am yr ŵyl i'ch cymhwyso ar gyflymder ar un o wyliau mwyaf diwylliannol Ffrainc.

Dros gyfnod o 10 diwrnod, mae'r ŵyl yn dod â dros 4500 o gerddorion, cantorion, artistiaid, academyddion a gwneuthurwyr ffilm (i enwi dim ond rhai) ynghyd, gan ddenu dros 750,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae hynna’n lawer o welyau gwesty i gysgu ynddynt, bwyd i'w fwyta a milltiroedd i deithio. Eitha syfrdanol, yndy?!

Yn ogystal â nodweddion arferol yr ŵyl (cerddoriaeth fyw, bwyd gwych, ac ymuno â gŵyl-ddathlwyr eraill), mae YNA. CYMAINT. MWY y gallwch chi ei wneud yma. O ddawnsio, paentio, chwaraeon a chystadlaethau (gan gynnwys chwarae’r pibelli - wir yr!), mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd - paratowch i gael eich synnu.

Nid yw'r cenhedloedd Celtaidd yn gyfyngedig i rai o'r mannau traddodiadol fel y gwyddom, fel Cymru, yr Alban ac Iwerddon. Mae hefyd yn cynnwys yr Ariannin, Awstralia, Canada, Ciwba, Mecsico, a Sbaen. Mae hyn oherwydd bu’r Celtiaid yn rhwydwaith cryf, pwerus a'u lledaenwyd ymhell ac eang. Gwnaethant argraff ar fwy nag Ewrop yn unig, sydd cael ei gydnabod a'i ddathlu hyd heddiw. Felly, os byddwch chi'n ymweld â Lorient am #festivalvibes, peidiwch â chael eich synnu os gwelwch chi ambell Aussie neu Ganadiaid, mae'n arferol!
Gŵyl eleni yw'r 48fed rhifyn, a hefyd "Blwyddyn Cymru". Mae'r grapheg yn cynnwys ein mynyddoedd Cymreig gogoneddus a thelynores Gymreig wedi'u phlethu gyda’r ddraig goch o Gymru. Allwch chi eu gweld nhw?

Bro Gozh ma Zadoù yw anthem answyddogol Llydaw. Ysgrifennwyd ein hen anthem genedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau i'r un alaw â hi. Mae'r ddwy yn dal i gael eu canu yn uchel ac yn falch, ac ry’ ni wrth ein bodd bod ein anthem genedlaethol wedi gefeillio â rhanbarth Geltaidd arall ... Cyyyyyymru!

Mae Orchard wedi gweithio yn yr Ŵyl Interceltique de Lorient dros y 10 mlynedd diwethaf, gan gefnogi Cymru a chynnig ein gwasanaethau trwy gynhyrchu, adeiladu stondinau a digwyddiadau. Rydym yn dangos i ymwelwyr pam fod Cymru'n wych ac yn caru dod â rhywbeth gwahanol i'w arddangos bob blwyddyn. Felly beth sydd gyda ni eleni?

Bydd Ofelia, pedwarawd gwerin o Dde Cymru yn perfformio ym Mhafiliwn Cymru trwy gydol yr ŵyl. Ry’ ni'n arbennig o gyffrous oherwydd oherwydd bod un o aelodau o dîm Orchard, Dan, yn un chwarter o’r band! *Sgrech ferchetaidd uchel yma* ac ni allwn fod yn fwy balch na chymryd criw mor ddawnus i Lorient gyda ni. Mae'r band yn lansio eu hail EP ar 3ydd o Awst, a dyma fydd y cyntaf o lawer o berfformiadau byw yn dilyn y lansiad. Falle bod rhywfaint o ragfarn yn perthyn i ni, ond maent yn wirioneddol wych ac ni ddylid eu colli!

Ofelia, Pafiliwn Cymru, 8pm. Cadwch y dyddiad yn eich dyddiaduron.

Cadwch ar flaen y gad o’r holl gyffro yn Lorient trwy ddilyn ein ffrydiau Twitter a Instagram (@thinkorchard) a defnyddio'r hashtags #Interceltique18 #WalesLorient

newyddion a syniadau.