newyddion a syniadau.
A cyclist holds up a Welsh flag

Cymru ym mhob cornel

RHYBUDD: Mae’r hyn yr ydych ar fin ei ddarllen yn stori wir a allai eich gadael yn teimlo'n wladgarol, yn feddal ar y tu fewn gyda balchder ac mewn cariad â'r wlad hardd hon.

Mae'n beth clasurol 'Cymreig'. Mae wedi digwydd i ni gyd ar ryw bwynt.

Ry’ chi'n mynd dramor, bant gyda’ch gwaith neu ar eich gwyliau i ben draw’r byd a... ry’ chi'n bwrw mewn i rywun sy'n yn byw lawr yr heol i’ch Mam. Gallwn ni ddim ei helpu - ry’ ni'n Gymry balch, ac ni allwn helpu ein hunain ond cael ein denu tuag at y Cymry.

Gadewch i ni siarad am wychder talent Cymru ledled y byd. Yr arwr diweddaraf? Ein ‘G’ - Geraint Thomas. Y boi hawddgar mewn melyn o Gaerdydd sydd wedi tynnu sylw’r byd trwy fod y Cymro cyntaf i ennill y Tour de France. Y peth cyntaf wnaeth e? Codi’r ddraig goch uwch ei ben a diolch i'w glwb beicio Cymraeg lleol am ei lwyddiant. Beiciwr dawnus, diddorol yn dweud wrth y byd pa mor falch ydyw i fod yn Gymro.

A dyna'r hyn yn union yr oeddem am ei wneud yn Orchard. Ydyn, ry’ ni’n gwmni rhyngwladol sy'n gweithio gyda chleientiaid ledled y DU a'r byd, ond mae ein gwreiddiau a'n cartref ni yma yng Nghymru. Taflwch fewn y ffaith na allwn aros i'r Eisteddfod ddod i'n prifddinas, a Boom! - mae ein tîm CC wedi cyffroi yn llwyr.

Roeddem am gwrdd â Chymry balch i siarad am baham bod Cymreicdod mor bwysig iddyn nhw. Cawsom modd i fyw ac amser bendigedig pan ddaeth grŵp o ddysgwyr Cymraeg o ddosbarth haf Prifysgol Caerdydd i ymweld â ni.

Ry’ ni'n rhyddhau ffilm o’n noson Gymreig dros ein cyfryngau cymdeithasol (ewch i’w ddilyn ac ymuno â'r sgwrs) ond yn gryno - mae'n mynd fel hyn.

Cyfarfuom â Ariela, sy’n athrawes a Magali, cyfreithwraig o Batagonia - ill dau yn falch iawn o'u treftadaeth Gymreig ac yn awyddus i archwilio a mwynhau Cymru yn fwy. Mae Freya yn fyfyrwraig sy'n byw yn Boston, UDA, gyda theulu o Dde Cymru ac mae ei brwdfrydedd i ddysgu am ei diwylliant a'i iaith Gymreig yn heintus! Roedd aelodau eraill y grŵp o Hwngari, Lloegr ac ychydig yn nes at gartref yn Ne Cymru - roedd pawb yn gyffrous iawn i ymweld â'r Eisteddfod. Cawsom noson yn llawn chwerthin a gadawsom gyda theimlad cynnes iawn am Gymru a Chymreicdod.

Beth ydw i wedi'i ddysgu? Mae bod yn falch o fod yn Gymraes yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl. Mae'n ymwneud â symud yma a galw Cymru yn gartref am y tro cyntaf. Mae'n ymwneud â chynnal diwylliant cyfoethog a bod yn gyffrous amdano. Mae'n ymwneud â'r pethau bychain, fel y wefr a gewch pan fydd Geraint Thomas yn codi baner Cymru i’r byd gael gweld. Y balchder wrth glywed y Gymraeg yn cael ei siarad hanner ffordd ar draws y byd.

Ond ydych chi'n gwybod beth yw'r peth gorau? Gallwn i gyd gael darn o'r profiad hyn yr wythnos hon, draw yn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd. Ry’ ni, fel Orchard, yn helpu ein cleientiaid i wneud eu stondinau arddangos edrych yn wych yn ogystal â threfnu'r systemau sain a gweledol (o ie ... a bydd ein staff yn y bae yn cael eu cyfran deg o'r bwyd stryd gwych hefyd!)

Mae'r mynediad am ddim, yng nghalon ein dinas anhygoel a bydd yn bendant yn rhoi'r teimlad cynnes hwnnw i chi i fod yn rhan o rywbeth arbennig iawn. Peidiwch â'i golli!

newyddion a syniadau.