newyddion a syniadau.
A closeup of a phone screen showing app icons

6 rheswm gwych pam y dylech ddewis adeiladu 'app' ochr yn ochr â'ch gwefan

Apps have been a 'thing' since the launch of the iPhone back in 2007

Yma yn Orchard, rydym wedi sylwi ar gynydd go iawn o ddiddordeb mewn cleientiaid sydd eisiau 'app' yn ogystal â gwefan. Mae apps wedi bod ar flaen y gad ers lansio'r iPhone yn ôl yn 2007, felly beth sy'n digwydd? Edrychwn ar rai o'r prif resymau ...

1. Ffonau smart!

Mae ‘smartphones’ bellach wedi‘u sefydlu fel y ddyfais ddewisol bob dydd i bawb rhwng 16 a 75 oed.

Ffynhonnell: Deloitte

Amlder y defnydd, yn ôl dyfais

Does dim syndod yma, o bosib - ond, os ydych chi'n meddwl am hyn am eiliad, mae'n debyg y byddwch yn edrych ar fwy o wefannau ar gluniadur nag ar ffôn symudol. Yna, mae apps dim ond yn eistedd ar ddesg eich cliniadur neu gyfrifiadur swyddfa, ond ar eich ffôn maen nhw'n eich tywys i fyd brandiau. Pan fyddwch chi'n meddwl amdano, mae app yn ffordd y gallwch chi fwydo data i gronfa ddata ganolog - yn union fel mewngofnodi i ardal ar wefan ond yn llawer haws. Dyma ble ewn ni nesaf...

2. Mae apps yn rhoi mynediad i gronfa ddata ganolog

Mae wedi bod ers oesoedd bellach nad oes angen cysylltu eich camera a'ch dyfeisiau yn gorfforol i'ch cyfrifiadur er mwyn trosglwyddo'ch lluniau a'ch cyfryngau. Yn sicr, mae pobl yn dal i wneud hynny, ond oherwydd bod ein ffonau wedi esblygu i fod fel cyllyll Byddin y Swistir ar gyfer creu cyfryngau, mae popeth yn barod ar storfa’r ffôn yn aros i'w anfon at eich app.

Ystyriwch hyn am eiliad. Pa mor anfodlon ydych chi i fewngofnodi i borth gwefan ar ffôn symudol? Eto, unwaith y byddwch wedi lawrlwytho app, ry’ chi eisoes wedi mewngofnodi. Yn hawdd i'w agor, a gellir anfon y data i’r ‘cwmwl’ mewn clic neu ddau.

Mae enghraifft o hyn yn cael ei ddangos mewn app a adeiladwyd gennym yn ddiweddar. Nod yr app oedd rhoi i'r defnyddiwr y gallu i anfon data i gronfa ddata yn gyflym pan fo angen. Felly, dim ond unwaith oedd yn rhaid i'r defnyddiwr fewngofnodi ar-lein, ac yna byddai’r wybodaeth mewngofnodi yn cael ei chadw ar unwaith i'r ddyfais, gan arbed y trafferth o beidio gorfod mewngofnodi bob tro y defnyddir yr app.

Y data a anfonwyd oedd testun, rhifau ac amlgyfrwng. Roedd yn rhaid inni ystyried y na allai fod gan y defnyddiwr gysylltiad rhyngrwyd pan fyddant yn ceisio anfon y data drwy'r app, felly, fe adeiladom y gallu i mewn i’r app, pe na ellid sefydlu cysylltiad rhyngrwyd byddai’n cadw'r data yn lleol ac yn eu hanfon ar ôl dod o hyd i gysylltiad. Canfuom taw’r gallu i gynnwys y mathau hyn o nodweddion oedd y prif ffactorau pam y dewisom adeiladu app dros raglen yn gysylltiedig â gwefan ar gyfer y prosiect hwn.

3. Y gallu i weithio all-lein

Yn eithaf posibl, un o'r pwyntiau mwyaf ar y rhestr hon yw cael y gallu i weithio all-lein. Ni fydd gwefan yn llwytho os ydych all-lein - ond mi fydd yr app. Wrth reswm ni fydd gennych fynediad i'r rhyngrwyd i gael y data diweddaraf, ond yn allweddol i'r pwynt hwn yw’r storfa. Mae hyn yn hynod bwysig ar gyfer cynnwys sy'n dibynnu'n drwm ar gyflwyniadau ffurflenni - byddai defnyddiwr yn gallu llenwi'r ffurflen (tra'n all-lein), bydd y data wedi'i storio i'r ddyfais wrth ei gyflwyno, ac yn syml yn cael ei wthio ar-lein unwaith y bydd cysylltiad rhyngrwyd wedi'i sefydlu. Perffaith.

4. Gwthio hysbysiadau o'r app

Trwy raglenni clyfar, os oes darn o wybodaeth y mae gwefan eisiau i chi ei weld ar unrhyw adeg, gall ei gwthio i'ch golwg tra byddwch chi'n syrffio gwefan. Mae hynny'n wych - ond beth os nad ydw i ar fy nghyfrifiadur? Nid yw fy nghyfrifiadur yn mynd i gerdded i mewn i Starbucks a dod o hyd i mi tra dwi'n yfed caramel latte - mi fydd yr app (dim yn llythrennol, wrth gwrs)

Mae gan apps y gallu i wthio hysbysiadau o'ch app chi i'ch defnyddwyr cyhyd â bod ganddynt gysylltiad rhyngrwyd. Mae hyn yn berffaith ar gyfer anfon darnau cyflym o wybodaeth er mwyn helpu i ddod â’r defnyddiwr yn ôl at eich app.

5. Cyflymder

Unwaith y caiff app ei lawrlwytho, mae'n bodoli ar eich dyfais, felly gall gyflawni gweithredoedd yn llawer cyflymach na gwefan sy'n gyffredinol yn defnyddio gweinyddwyr gwe. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer nodweddion megis dewisiadau'r defnyddiwr.

6. Defnyddio nodweddion dyfais symudol

Wrth ysgrifennu'r blog hwn, canfyddais y berlen yma: https://vwo.com/blog/10-reasons-mobile-apps-are-better/

Mae gan y apps symudol y fantais o ddefnyddio nodweddion dyfais symudol fel y camera, rhestr gyswllt, GPS, galwadau ffôn, cyflymromedr, cwmpawd, ac ati.

Gall nodweddion o'r fath, pan y cawn eu defnyddio o fewn app, wneud profiad y defnyddiwr yn rhyngweithiol ac yn hwyl.

Yn fwy na hynny, gall y nodweddion hyn hefyd leihau'r ymdrechion y byddai'n rhaid i ddefnyddwyr eu gwneud fel arall. Er enghraifft, efallai y bydd angen i ddefnyddwyr sy'n cwblhau ffurflen ar app bancio gyflwyno eu llun er mwyn cwblhau'r broses. Gall yr app adael i ddefnyddwyr ddefnyddio'r camera ar eu dyfais symudol i gipio a chyflwyno ffotograff.

Gall nodweddion y ddyfais leihau'r amser y mae defnyddwyr yn ei gymryd i gyflawni tasg benodol mewn app, a gall hyd yn oed roi hwb i addasiadau.

Ac i orffen…

Nid wyf yn credu bod apps wedi esblygu i bwynt lle gallant ddisodli'r angen am wefan, ac ni allaf weld pam y byddai hyn erioed yn digwydd gan eu bod yn cyd-weithio yn berffaith. Fodd bynnag, dylai pob busnes ystyried sut y gallent elwa o app - efallai bod mwy o resymau nag y maent yn disgwyl.

newyddion a syniadau.