newyddion a syniadau.
The welsh flag cut out into the shape of Wales

4 rheswm pam taw’r haf yng Nghymru yw'r lle gorau i fod

Ry’ ni wedi bod yn brysur iawn…

Mae mis Medi arnom ni, ac wrth i ni deffro i sŵn glaw y rhan fwyaf o foreau, cawsom ein gorfodi i roi ein Pimms i lawr a gwisgo ein dillad hydrefol. Efallai bod yna ychydig o gwyno ac achwyn o gwmpas y swyddfa pan fyddwn ni'n edrych i fyny at gymylau tywyll bob dydd, ond mae hefyd yn gyfle i ni fyfyrio ar ein haf gwych (ond hollol anhygoel). Ciw ein # SummerThrowback …

Cawsom chwarae!

Nid oeddem yn brin o unrhyw ddigwyddiad chwaraeon yng Nghymru yr haf hwn - o Geraint Thomas yn cael ei ddathlu yn dod adref, i'r gyfres Hwylio ‘Extreme Sailing’ ym Mae Caerdydd. Roedd ein tîm yno yn fiflmio’r holl beth ac yn dangos ein cefnogaeth. Bu tîm pêl-droed merched Cymru hefyd yn chwarae eu gêm fwyaf o'r flwyddyn yn erbyn Lloegr, a oedd, er gwaethaf y canlyniad, gellir dadlau, y gêm fwyaf erioed i fenywod Cymru.

Blwyddyn arall , Nawdd arall :

Rydym yn falch, ein bod unwaith eto wedi arwyddo fel Noddwr Pennawd Uwch-Gynghrair Menywod Cymru (WPWL) am y 3ydd tymor yn olynol. Rydym yn awyddus iawn i gefnogi chwaraeon Cymru a merched mewn pêl-droed mewn cyfnod mor gyffrous, ac rydym am chwarae ein rhan yn y llwyddiant hwn trwy hybu'r chwaraeon ar lefel clwb er mwyn sicrhau budd hirdymor. Cyswllt i'r wefan

Râs Cefnfor Volvo 2017/2018:

Caerdydd oedd y ddinas gwadd ar gyfer y digwyddiad hwylio mwyaf nodedig yn y byd eleni, a dyma'r tro cyntaf mewn 12 mlynedd mae Râs Cefnfor Volvo wedi dewis y DU fel rhan o'i daith. Roedd ein timoedd Cynhyrchu, Cysylltiadau Cyhoeddus a Chymdeithasol yno o'r dechrau i'r diwedd.

Aethon ni dramor!

Nid oedd ein teithiau yn tawu wrth fynd ar drywydd morwyr ar draws y byd. Yn gyntaf, aethom ar draws Ewrop ar daith mewn fan taie olwyn i chwilio am pizza. Darllenwch ein anturiaethau yma.

Gwnaed pedair pennod gyffrous allan o'r daith, gyda phob pennod ar gael ar y BBC iPlayer o hyd (dolen) ar gyfer eich pleser gwylio * winc winc

Cawsom hefyd yr awen Geltaidd yn Ffrainc yn yr Ŵyl Interceltique. Rydym wedi gweithio gyda'r ŵyl dros y 10 mlynedd diwethaf, ac eleni gwelwyd 'Blwyddyn Cymru'. O'r talent Cymreig lleol, Ofelia (sy'n cynnwys Dan un o'n staff!)  i Fwyd Cymreig, Cwmnïau Cymreig, ac wrth gwrs, dawnsio da! Pwy sy'n wedi cyffroi ar gyfer 2019 ?! Cyswllt i'r wefan

Buom yn Gymry Brwd!

Yn sicr does dim prinder o wyliau Cymreig wedi bod eleni. O dref fechan yn Ffrainc, yn ôl i ganol ein prifddinas, cawsom ein hysgogi i ddathlu Cymru.

Eisteddfod 2018 # Steddfod2018

Eleni gwelwyd yr ŵyl ddiwylliannol Gymreig yn ôl yn y Brifddinas am y tro cyntaf mewn degawd! Gwelodd yr wythnos ddathliad o ddiwylliant Cymreig ac ni allwn aros am Eisteddfod 2019 sy'n digwydd yn Llanrwst, Sir Conwy rhwng 2-10 Awst. Cyswllt i'r wefan

Tafwyl x Orchard

Roeddem yn falch o gefnogi Gwyl Gorau Caerdydd (Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd 2018) fel Partner Cyfryngau swyddogol eleni. Mae Tafwyl yn dathlu popeth Cymraeg - a wyddoch chi bod dros hanner ein tîm yn siaradwyr Cymraeg rhugl? Bydd Tafwyl yn ôl y flwyddyn nesaf ac rydym yn hynod gyffrous am y dathliad nesaf o’r iaith Gymraeg. # Tafwyl19 Dolen i'r wefan

Pride Cymru

O wneud newidiadau i'n cyfryngau cymdeithasol, i fwyta tunnell o gacen enfys; roeddem yn sicr yn lliwgar ac roedd Pride Cymru eleni yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen gyda Chaerdydd yn croesawu dathliad o’r gymuned, diwylliant ac amser da! Os na wnaethoch chi lwyddo dod eleni, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod allan a dathlu Pride ym mis Awst blwyddyn nesaf! Cyswllt i'r wefan

Aethon ni yn FYW!

Mae ein tîm Adloniant dim ond nawr wedi dod dros miri misoedd yr haf, gyda 17 o sioeau mawrion o dan eu gwregys o fis Mai i fis Medi eleni, yn amrywio o gigs bach i sioeau mawr mewn Castyll. Mae rhai o’r uchafbwyntiau'n cynnwys ...

Daeth ein tîm â’r anhygoel Pete Tong a'i Ibiza Classics, a band Cymreig anhygoel, Catfish and the Bottlemen, dros un penwythnos llawn cerddoriaeth yng Nghastell Caerdydd. (Dolen we)

Cododd yr anhygoel Paloma Faith y to yn Access All Eirias (dolen we) yng Ngogledd Cymru.

Chwaraeodd y band chwedlonol, Thunder, i dorf enfawr o gefnogwyr hynod-frwd yng Nghastell Caerffili (dolen we). Cadwch lygad allan am gyhoeddiadau cyffrous pellach!

Mae LLWYTHI o bethau eraill y gallem weiddi amdano, ond mae'r tymheredd wedi gostwng yn bendant ers i mi ddechrau ysgrifennu'r blog hwn, felly mae'n siwr ei bod hi’n well i fi stopio cyn i ni gyrraedd y Nadolig.

Ry’ ni wedi cyfnewid ein latte iâ ar gyfer coffi poeth, ac mae tymor yr Hydref/Gaeaf yn sicr wedi cyrraedd. Hoffech chi wybod beth fyddwn ni’n neud? Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol (ac efallai na’i blog gaeaf hefyd).

                       

newyddion a syniadau.