newyddion a syniadau.
Sailing yachts

Cyhoeddiad Mawr!

Orchard yn prynu cwmni Mela

Rydym yn hynod o gyffrous i gyhoeddi ein bod yn ehangu ein gwasanaethau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol trwy gaffaeliad cwmni o arbenigwyr cyfathrebu, uchel ei barch, Mela.

Mae Mela yn asiantaeth uchel ei barch o Gaerdydd sy'n gweithio ledled Cymru, ac yn arbenigo mewn cyfathrebu dwyieithog. Mae Mela wedi gweithio gyda brandiau a sefydliadau cenedlaethol ar draws ystod o sectorau, mae'n bartner cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac wedi chwarae rhan allweddol yn ei ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn ystod Ewro 2016. Mae Mela hefyd wedi gweithio gyda chleientiaid megis Gorilla, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Hybu Cig Cymru, Boom Cymru, BAFTA Cymru, Tafwyl, Corgi Hosiery a nifer o adrannau Llywodraeth Cymru.

Bydd nifer o staff Mela a chleientiaid allweddol yn symud i Orchard, tra bydd sefydlwyr y cwmni, Ashok Ahir a Manon Edwards Ahir, yn cymryd rhan mewn rolau cyfathrebu gwleidyddol amlwg yn Whitehall a'r Senedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus Orchard, Tim Powell: “Ry' ni wedi cydweithio'n llwyddiannus iawn gyda Mela yn y gorffennol, wedi mwynhau cysylltiadau gwych gyda'r cyfarwyddwyr a’r tîm, ac roeddem bob amser yn parchu eu hyfywedd strategol, allbwn cyfryngau cymdeithasol ac ymagwedd ddwyieithog arloesol at gyfathrebu. Mae hyn yn uniad gwych i ni, ac mae'n adeiladu rhan arall o fusnes y Grŵp i ategu'r datblygiadau a wneir gan bob un o’n timau yn Orchard.”

newyddion a syniadau.