newyddion a syniadau.
A group of students watch a talk at Orchard HQ

Sut ry’ ni'n ysbrydoli pobl creadigol y dyfodol

Mae bod yn rhan o gymuned greadigol Caerdydd yn wych. Yn enwedig pan fydd yn caniatáu i raddedigion ddod i mewn ac ennill profiad o'r byd creadigol ar waith ac agor y posibiliadau sy'n dod gyda hyn. Felly, penderfynasom agor ein drysau a gwahodd grŵp o 50 o fyfyrwyr cyfathrebu graffig o Brifysgol De Cymru i'n “cwch gwenyn" i weld sut mae'r cwmni'n gweithredu a beth ry’ ni yn ei wneud.

Roedd y diwrnod ysbrydoledig yn cynnwys sgyrsiau gan ein Rheolwr Gwasanaethau Creadigol, Ceri, a roddodd gipolwg ar bwy ydym ni a'n stori. Roedd y myfyrwyr yn gallu gweld gyda phwy ry’ ni wedi gweithio lle ry’ ni’n eistedd yn y gymuned greadigol, ein 'arferion' a'r hyn sy'n ein hysbrydoli ni. Rhoddodd Andrew, ein Pennaeth Creadigol, sgwrs am dechnolegau sy'n dod o fewn y byd dylunio, a'r gwaith yr ydym wedi'i greu trwy AR a VR, gan ganiatáu i fyfyrwyr feddwl am sut y gellir cymhwyso'r technolegau newydd hyn yn eu gwaith eu hunain fel maent yn arwain tuag at eu blwyddyn olaf o brifysgol. Yna cawsant dro i gael profiad eu hunain o "gerdded y planc" trwy VR, yn ogystal â gweithdai ar ffilmio gyda drôn a phob peth yn ymwneud â AR.

Roedd ein tîm hefyd yno i siarad ac ateb unrhyw bryderon a allai fod gan y myfyrwyr ynglŷn â'r flwyddyn olaf yn y coleg, bywyd ar ōl graddio, a beth i'w ddisgwyl yn y diwydiant creadigol.

 

Fel rhan o'n gweledigaeth i barhau i dyfu, mae arnom eisiau, ac mae angen i ni barhau i ysbrydoli’r genhedlaeth nesa o bobl creadigol. Mae clywed y myfyrwyr yn newid o ddweud “Dy’ ni ddim yn gwybod pwy ydych chi" ac “Dy’ ni ddim yn gwybod beth chi'n ei wneud", i “Ry' chi'n arloesol, yn hwyl ac yn gyffrous" - roedd yn hyfryd i glywed. Ry’ ni wedi'r cyfan, yn gwmni sydd am ddangos i bobl yr hyn a wnawn.

Fel bob tro arall, does neb yn gadael yn waglaw pan fyddant yn ymweld â ni. Roedd y myfyrwyr i gyd yn cael cortyn gwddf Orchard fel atgof o’r dydd a darn o  roc melys Orchard; ynghyd â gwahoddiad agored i ddod yn ôl pryd bynnag y byddent yn hoffi - hyd yn oed os mai dim ond ar gyfer cwpan a sgwrs, neu ddarn arall o roc!

Ry’ ni'n gobeithio eich bod wedi mwynhau eich diwrnod ym Mhencadlys Orchard. Dewch i ymweld â ni eto yn fuan!

newyddion a syniadau.