newyddion a syniadau.
Exhibition stands with a variety of food and drink on show

Canllaw i sicrhau busnes cleient o ymweliad â safle

Ein canllawiau ar beth i wneud a beth i beidio er mwyn cynllunio ymweliad llwyddiannus

Mae'ch lleoliad neu'ch cyrchfan wedi bod ar y rhestr fer ac mae'r cleient wedi cadarnhau y byddent yn hoffi trefnu un ymweliad safle arall. Ond, sut a beth ddylech chi ei wneud i sicrhau mai chi yw'r un sy'n ennill eu busnes?

Pan ddaw i ddangos eich lleoliad neu'ch cyrchfan i gleientiaid, ni fydd unrhyw beth yn well na dangos iddynt yn union pam y dylent eich dewis. Mae'n amser tynnu’r sannau yna i fyny, a threfnu ymweliad bythgofiadwy.

Gwnewch hi’n achlysur

Rydych yn dangos i'r cleient yn union pam y dylent ddod â'r digwyddiad atoch chi i’w threfnu felly edrychwch ar yr ymweliad safle fel digwyddiad ynddo'i hun. Sicrhewch fod eich holl gyflenwyr posibl yn gysylltiedig o ddechrau y cyfnod cynllunio, a gwnewch yn siŵr eu bod i gyd yn ymwybodol o bwysigrwydd y cyfle hwn. Peidiwch â gadael unrhyw beth i siawns - mae mor bwysig iddynt hwy fel y mae i chi.

Gwybod eich briff!

Cytunwch ar agenda gyda'ch cleient bob amser cyn yr ymweliad safle er mwyn sicrhau eich bod yn cydweddu â'u hanghenion a'u cyfyngiadau amser. Peidiwch â chymryd y cleient 'oddi ar y trywydd' a chadw at y briff trwy ddangos dim ond yr hyn a gytunwyd - gan wneud yn siŵr bod y nodweddion ry’ chi'n eu dangos, wrth gwrs, yn cyd-fynd â gofynion eu digwyddiadau.

Gwnewch y pethau bychain...

Os ydynt wedi teithio pellter hir i gyrraedd chi, rhowch ystafell westy iddynt i’w ddefnyddio fel sail oddi cartref. Os oes angen, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu cerbyd priodol i'w gyrru o gwmpas, ac os ydych chi'n gwybod eu bod wedi cael wythnos lawn, cyfarchwch nhw gyda choffi poeth a byrbryd. Bydd ewyllys da syml yn mynd yn bell iawn o ran sut mae'ch cleient yn teimlo am eich gallu i weithio gyda nhw ... a hefyd yn rhoi iddynt y teimlad cartrefol o gael croeso a gofal personol.

Byddwch yn siŵr eich bod yn cynnwys cinio a egwyl pan fo angen - os yw'r lleoliad yn westy, gofynnwch i'r gwesty gynnal cinio, neu seibiant coffi ar ôl y daith o gwmpas y cyfleusterau.

O'r funud y byddwch chi'n cwrdd â'r cleient, hyd y funud y byddwch yn eu gadael, sicrhewch bod pob cam o'u taith yn brofiad o'r radd flaenaf. Cynlluniwch y diwrnod yn ofalus a bydd y cleient yn sylwi. Maen nhw am deimlo y gallant ymddiried yn bersonol ynoch i gyflwyno digwyddiad safonol ar eu rhan.

A yw'r lleoliad yn barod?

Mae'n bwynt amlwg y byddech yn ei feddwl, ond ry’ ni wedi clywed ei fod yn digwydd yn rhy aml - mae cleientiaid yn cyrraedd lleoliadau nad ydynt yn barod ar gyfer eu hymweliad safle. Dyw’r goleuadau ddim ymlaen, mae'r ystafelloedd wedi'u cloi, neu does neb yno sy'n gwybod eich bod yn cyrraedd. Gwnewch yn siŵr bod y lleoliad wedi'i briffio ac yn gwybod eich bod yn dod!

Ac yn olaf ... mwynhewch!

Mae'n amser hollbwysig i chi feithrin perthynas â'ch cleient a bydd dim yn fwy eglur na chyflenwr sy'n rhoi’r droed orau ymlaen i ddangos wrth ei cleient yn wirioneddol pam y dylent fod yn eich ddewis.

Cofiwch, mae pobl yn prynu gan bobl y maen nhw'n eu hoffi - ffaith!

newyddion a syniadau.