newyddion a syniadau.
Orchard supports #RainbowLaces by Stonewall

Pam ddylech chi wisgo'ch lasys Enfys

Ry’ ni i gyd yn ei wneud!

Mae angen i bawb ohonom groesawu'r enfys, a'r mis hwn ry’ ni'n ei groesawu'n gorfforol trwy glymu ein lasys enfys.

Mae ymgyrch Lasys Enfys, a grëwyd gan Elusen LGBT Stonewall, yn golygu dangos cefnogaeth i'r gymuned chwaraeon LGBT. Hyd yn hyn, mae llawer o homoffobia mewn chwaraeon o hyd - mae 8% o bobl 18-24 oed yn dal i feddwl ei bod yn dderbyniol defnyddio iaith homoffobig mewn amgylchedd chwaraeon. Dyw e ddim. Nid jôc yw pryfocio a herian o achos rhywioledd rhywun.

Mae gennym oll yr hawl i chwarae chwaraeon. Nid oes unrhyw reolaeth mai dim ond rhai pobl sydd a’r hawl i chwarae pêl-droed, rygbi neu hoci, er enghraifft. Trwy weithio gyda chleientiaid megis FAW, WRU a Chriced Morgannwg, a'n noddiad pennawd 3 blynedd i Uwch Gynghrair Menywod Cymru - un o'r cynghreiriau sy'n wirioneddol hyrwyddo ysbryd cymunedol - rydym yn falch iawn o'n hymglymiad i helpu i wneud chwaraeon yn hygyrch i bawb, gan annog pob rhan o’r gymuned i gymryd rhan.

Yn 2017 gwelwyd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus ar gyfer yr ymgyrch hyd yma, gyda 75,313 o barau o Lasys Enfys wedi'u dosbarthu; dros 12 miliwn o oedolion yn gweld yr ymgyrch, a thros 42,000 o ymweliadau i safle Stonewall yn ystod yr ymgyrch.

Eleni, rydym yn falch iawn i ddangos ein cefnogaeth o’r ymgyrch gyda'n tîm pêl-droed sydd, gyda'u Lasys Enfys, yn sefyll yn gydnaws â'r gymuned LGBT. Fe allwch chi hefyd ddangos eich cefnogaeth trwy wisgo'r lasys lliwgar. Prynwch eich lasys yma a dangos eich cefnogaeth ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #RainbowLaces

Nid oes rhaid i chi hyd yn oed eu gwisgo ar y cae. Gallwch eu gwisgo yn y swyddfa; yn y gampfa; yn yr archfarchnad neu yn y sinema. Gwisgwch nhw yn unrhyw le!

Mae chwaraeon i bawb felly gadewch i ni i gyd gefnodi’r achos gwerth chweil hwn!

newyddion a syniadau.