newyddion a syniadau.
Elton John

Blwyddyn dda ar gyfer hysbysebion Nadolig

Y brig.

Y man perffaith

Yr uchafbwynt.

Pe byddech wedi gofyn i mi y llynedd, byddwn wedi dweud bod yr hysbysebion gorau ar gyfer adeg y Nadolig wedi hen fynd. Ni chafwyd ymdrechion y prif fanwerthwyr argraff fawr arnaf yn 2017 - Cân Sainsbury’s, straeon twrci Tesco a naeth Monster Moz gan John Lewis fawr ddim i mi chwaith.

Ond eleni rwy'n llawer hapusach na llynedd. Mae brwydr yr hysbysebion yn gyffrous ac mor wefreiddiol â ffawd Kevin the Carrot yn ymgyrch 'cyfres' Aldi... #savekevin

Dyma ychydig o uchafbwyntiau o safbwynt cyhoeddiadau cyhoeddus o'r gorau eleni:

Adrodd stori - pobl sy'n cysylltu â chynulleidfa, nid y cynhyrchion

Un peth sydd gan bob hysbyseb yn gyffredin yw'r ongl ddiddordeb dynol. Iawn, dyw dweud y stori tu ôl i’r stori, ddim yn dacteg newydd i ni broffesiynolion cysylltiadau cyhoeddus, ond mae'n dal yn ddiddorol pan welwch pa mor bell y mae rhai manwerthwyr wedi ei gymryd eleni. Maen nhw i gyd wrthi! Boots gyda’u ymgyrch ‘unique people and unique gifts’, Ymgais Kevin the Carrot i drechu'r banasen ddrwg i Aldi, gwledd Nadolig Holly ar gyfer M & S ...

Ond gadewch i ni gymryd un o'r hysbebion Nadolig mwyaf hir-ddisgwyliedig - John Lewis. Ers cychwyn eu partneriaeth greadigol gydag Adam ac Eve yn 2009, maent wedi cymryd adrodd straeon i lefel arall, a does dim yn wahanol eleni. Er gwaethaf dyfalu cynnar y byddai’r adwerthwr yn llwyddo sicrhau doniau'r Rocket Man ei hun, ni allai neb ragweld yr effaith y byddai'r biopic byr yn ei gael. Gydag phrin iawn dim o gynhyrchion John Lewis yn yr hysbyseb, mae'n adrodd hanes bywyd Elton John, yn ei flwyddyn gerddorol olaf, yn ôl y son. Stori hardd a chyffrous bachgen sy'n tyfu i fyny i fod yn athrylith cerddorol.

Ond y sylw ehangach o amgylch y cysylltiadau cyhoeddus parhaus yw'r seren go iawn ar ben y goeden Nadolig yma. O ollwng y 'Lewis' ar un o'u siopau blaenllaw fel rhagflas, eu hashtag clyfar a syml #eltonjohnlewis, i rannu delweddau Elton o flynyddoedd maeth yn ôl ar eu sianeli cymdeithasol - mae gan John Lewis bethau mwy i ddod, credwch fi. Mae nhw'n chwarae'r gêm CC hir. Nid yw hyn yn ymwneud â sicrhau gwerthiant Nadoligaidd - mae'r hysbyseb hwn yn eu rhoi ar y ffordd i deyrngarwch cwsmeriaid hirdymor yn y dyfodol. Ond sut?

Nid oes unrhyw gyd-ddigwyddiad bod cerddoriaeth Elton John wedi cael hwb anferth mewn diddordeb ers i’r hysbyseb fynd ar yr awyr ar Dachwedd 15. Mae ffrydio wedi cynyddu 88%, a dyma'r rhan ddiddorol - mae 43% o'r 'ffrydiau' hyn gan y grŵp oedran 18-35. Efallai eu bod yn gwrando ar gerddoriaeth Elton am y tro cyntaf. Efallai eu bod hefyd yn ystyried siopa yn John Lewis am y tro cyntaf... welwch chi ble dw i'n mynd gyda hwn? Mae John Lewis yn tyfu eu sail cwsmeriaid. Maent wedi dewis arwr y mae eu cwsmeriaid presennol yn debygol o wybod (a charu) yn ogystal â denu cwsmeriaid newydd gan ddefnyddio proffil Elton. Mae 2019 hefyd yn edrych fel blwyddyn enfawr i Elton - ffilm ryfeddol a thaith olaf. John Lewis - ar flaen y gad unwaith eto. Mae lle iddynt yma i fanteisio ar don poblogrwydd Elton ymhellach yn 2019.

Independent: Elton John

Gwneud y gorau o aml-lwyfan

Mae'n edrych fel taw 2018 yw blwyddyn yr hysbyseb 'sgandal'. Hysbyseb moesegol ac emosiynol Iceland ynghylch effaith ffermio olew palmwydd ... ddim yn llwyddo cyrraedd ar yr awyr! Felly, beth wnaethon nhw? Defnydio cysylltiadau cyhoeddus a bod yn gyfrwys trwy lifogu eu holl sianeli cymdeithasol gyda'r cynnwys (a chopi o'r fideo a'r negeseuon allweddol, wrth gwrs) ac yna eistedd yn ôl a gadael iddi fynd. Mae'n ddrwg gen i, ydw i'n swnio sinigaidd? Dwi ddim yn golygu bod, dwi mewn gwirionedd yn eiddigeddus o'u cynllun.

Mae'r hysbyseb wedi achosi'r fath gyffro yn y cyfryngau bod Iceland ddim dim ond yn edrych ar ymgysylltiad anhygoel ar eu cyfryngau cymdeithasol yn unig (peidiwch ag anghofio - dyma'r unig ffordd y gallwch ei weld!) ond hefyd daeth hon yn stori newyddion tudalen flaen dros nos. Er gwaethaf y sinigyddion yn cwestiynnu teilyngdod ei datganiadau, defnyddiodd Iceland y cyfle hwn i gymryd y tir uchel moesol, gan addo i dorri olew palmwydd o'u cynhyrchion brand eu hunain a galw ar fanwerthwyr eraill a gweithgynhyrchwyr i sefyll gyda nhw. Rwy'n credu ei bod hi'n deg dweud bod Iceland bellach wedi llwyr ymadael eu hysbysebion adnabyddus gyda Peter Andre yn serennu. Mae eu hymdrechion CC yn golygu nad mamau sy'n unig sy'n cael eu croesawu i Iceland - ond unrhyw un sy'n poeni digon i achub Rang Tan druan.

Er mwyn ysgafnhau'r hwyliau, gadewch i ni edrych ar ymgyrch Sainsbury’s. Ydych chi'n cofio’r teimlad pan fyddwch chi'n mynd i briodas ac mae rhywun wrth y bar yn gwisgo'r un wisg â chi? Mae'n lletchwith. Wel, roedd ychydig yn lletchwith pan lansiodd Sainsbury's eu hysbyseb Nadolig a oedd yn edrych yn debyg iawn i un John Lewis ... ond na phoener. Daeth y duwiau CC i achub y dydd. Fe ddefnyddion nhw’r dacteg y dylem i gyd ei ddefnyddio mewn argyfwng - dewiswch y bachgen ifanc sy'n wedi gwisgo lan fel plwg trydanol.

Braidd ar hap, ond naeth e weithio. Naethon nhw hyd yn oed wthio’r brand #PlugLife ar draws eu cyfryngau cymdeithasol, gyda M & S, eBay ac Amazon yn creu parodïau mewn teyrnged. Y wers yma? Nid yw popeth wedi ei golli, hyd yn oed os ydych ar eich colled. Roedd y driniaeth greadigol wedi bwriadu  bod mor unigryw bod Sainsbury's a rhywbeth i gwympo nôl arno. Efallai na aeth hyn fel y disgwyl, ond fe wnaethon nhw lwyddo plygio’r bwlch... yn llythrennol.

Weithiau mae neud llai yn cael fwy o effaith ac mae bod yn glyfar bob amser yn gweithio.

Nid yw o reidrwydd yn hysbyseb, ond mae'n werth sôn am ei athrylith CC pur - Lidl yn dal yr awen â'i parodi o hysbyseb John Lewis. Yn ffraeth, yn amserol ac yn syml, mae Lidl yn gwneud yr hyn y maent yn ei wneud orau - pethau ar gyllideb. Mae nhw wedi eistedd yn ôl a gadael i John Lewis wario'r arian mawr a gwneud y misoedd o gynllunio ond maen nhw'n barod ac yn aros i ymateb, a maen nhw wedi bod yn hynod lwcus.

Wedi'i rannu ar gyfryngau cymdeithasol yn syth ac yn ddigon pell o’r gwreiddiol i John Lewis beidio â mynd a nhw i’r llys, mae eu hymdrechion i droi hyn o gwmpas mewn diwrnod yn gymeradwyol iawn. Mae cyrraedd cynulleidfaoedd manwerthu trwy gyfryngau cymdeithasol yn smart ac yn hynod gost-effeithiol (wel, yn rhad ac am ddim) sy'n profi ta waeth beth yw'r gyllideb na'r dyddiad cau, os ydych chi'n glyfar, gallwch chi gael effaith.

Ydych chi'n pwyso a mesur sut i ddisgleirio golau ar eich brand i newid canfyddiadau neu gynyddu'r amlygiad a'r ymgysylltiad? Nid dim ond ysgrifennu datganiadau i'r wasg yw CC erbyn hyn - mae i gyd am eich proffil cyhoeddus a'ch proffil ar-lein, beth ydyw a sut mae'n cael ei gynllunio a'i reoli. Gallwn eich helpu i ddod â'ch syniadau yn fyw. Ry’ ni’n hoffi sgwrsio - felly cysylltwch â ni neu galwch mewn am goffi a dysgu mwy am sut y gallwn eich helpu gyda'ch hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus a gwaith ffilmio.

newyddion a syniadau.