newyddion a syniadau.
Welsh Sports Association

Partner newydd Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Adeiladu ein brand o fewn y sector chwaraeon gyffrous yng Nghymru

Ry’ ni wrth ein boddau i gyhoeddi ein bod ni bellach yn bartner swyddogol Cyfryngau a Digwyddiadau 2019 i Gymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA).

Mae nifer o'r brandiau a chwmnïau chwaraeon mwyaf yng Nghymru eisioes yn ymddiried ynddom, gan gynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Criced Morgannwg, Tîm Cymru, URC, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Gleision Caerdydd a Chwpan Ryder i enwi dim ond rhai, ry’ ni’n falch o barhau i dyfu ein brand yn y sector chwaraeon ffyniannus yng Nghymru, ac yn gweithio'n agos, ochr yn ochr â'r WSA a'i aelodau.

Meddai Tom Sharp, Rheolwr Datblygu Busnes WSA:

"Mae gan y bartneriaeth hon y potensial go iawn i alluogi ein haelodau i fod yn fwy creadigol a datblygedig yn dechnegol - boed hynny trwy greu gwefan syml ar gyfer grŵp chwaraeon neu hamdden sy'n dod i'r amlwg, i wthio'r ffiniau â phrofiadau creadigol a rhithwir mewn digwyddiadau mawr. Am y drydedd flwyddyn yn olynol, Orchard yw prif noddwr Cynghrair Cystadleuaeth Menywod Cymru ac maent yn rhannu ein angerdd dros chwaraeon ac ymrwymiad i ddatblygiad y sector.”

Mae'r WSA yn gorff annibynnol sy'n frwdfrydig am ddod â phobl sy'n gysylltiedig â datblygu chwaraeon i fod yn gryfach a mwy llwyddiannus, gan gyfrannu tuag at gymdeithas sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

newyddion a syniadau.