newyddion a syniadau.
Animal Health & Welfare Wales Gwaredu BVD Logo

Stopio lledaeniad afiechyd - trwy ledaenu'r gair

Gweithio gyda Gwaredu BVD

Un o'n cleientiaid mwyaf diweddar yw Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru ac ry’ ni’n gweithio gyda thîm Gwaredu BVD i adeiladu eu brand a'u proffil.

Mae'n wir bod pob prosiect ry’ ni’n gweithio arni yn wahanol. Mae ganddynt amcanion gwahanol, gwahanol negeseuon a chynulleidfaoedd gwahanol. Fodd bynnag, un peth sy'n gyson yw'r angen am frand gref ac effaithus sy'n helpu i adrodd y stori.

Ry’ ni wedi bod yn gweithio gyda thîm Gwaredu BVD yng Ngholeg Sir Gâr ers mis Awst i'w helpu i greu brand sy'n cyd-fynd â'u huchelgais - i ddileu BVD o fuchesi gwartheg ledled Cymru. Pam? Gall Diarreah Buchol adael gwartheg yn agored i glefydau angheuol eraill, gan achosi problemau dwys i filfeddygon a ffermwyr fel ei gilydd, heb sôn am gael effaith ariannol ddinistriol i ffermwyr. Mae'r rhaglen Gwaredu BVD yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mae wedi'i arwain gan y diwydiant - sydd wedi profi'n ddwbl effeithiol, gan roi'r gefnogaeth ymarferol i filfeddygon sydd ei angen arnyn nhw, a ffermwyr i gael profion am ddim yn ystod y prosiect.

Mae Gwaredu BVD yn rhaglen genedlaethol ac mae wedi cyrraedd 7,000 o'r 11,000 o fuchesi yng Nghymru eisoes.

Mae rhaglen sgrinio wirfoddol tair blynedd Gwaredu BVD gwerth £10 miliwn ar gael i holl ffermydd gwartheg Cymru, ac fe'i rheolir gan Ganolfan Ymchwil Amaethyddiaeth Coleg Sir Gâr mewn partneriaeth â'r Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Efallai y credwch nad yw'r brand yn arbennig o bwysig yn yr achos hwn, gyda ffigurau gwych fel rhain? Anghywir.

Ydyn, mae ffermwyr a milfeddygon yn gefnogol ac yn cyd-weithio gyda'r rhaglen ond mae yna fwy o bethau y gellir eu gwneud bob amser. A bydd y cynulleidfaoedd anoddaf i'w cyrraedd bob amser angen y perswâd ychwanegol er mwyn eu denu i ymgymryd â’r prosiect.

Felly, wele’r brandio cryf, enw newydd, deunydd marchnata atyniadol ond ymarferol a gwefan newydd sbon sy'n cynnwys holl wybodaeth, cefnogaeth a newyddion y rhaglen. Yn ogystal â hynny, aeth y tîm Gwaredu BVD i'r Ffair Aeaf i ledaenu negeseuon am fanteision y rhaglen yn eu stondin arddangosfa newydd. Maent yn wir yn targedu pob maes posib gyda'u negeseuon.

Y canlyniad?

Brand sy'n cyd-fynd â'r achos. Brand sy'n tyfu gyda llwyddiant y rhaglen. Tîm gwych sy'n defnyddio'r brand i atgyfnerthu eu negeseuon.

Ry’ ni'n hyderus y bydd 2019 yn gweld cynnydd cyffrous iawn ar gyfer y tîm Gwaredu BVD ac ry’n ni wedi cyffroi i gael ledaenu'r stori.

newyddion a syniadau.