newyddion a syniadau.
Hands hold out various toiletries around the Huggard and Orchard logos

Ein hamser gyda Huggard

Daw ein partneriaeth i ben

Gyda chalon drom ond â balchder ein bod yn cyhoeddi bod ein partneriaeth â Huggard yn dod i ben, ond rydym yn falch o fod yn cyhoeddi ein partner elusen newydd ym mis Ionawr 2019.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ry’ wedi gweithio'n agos gyda'r elusen digartref yng Nghaerdydd, gan helpu i godi eu proffil a bod wrth law i roi cymorth iddynt. O wefan hollol newydd, i'n casgliadau #DonateDifferently, cawsom ein llethu gan yr ymateb a gan faint y mae wedi helpu'r ganolfan.

Wrth grynhoi'r bartneriaeth, dywedodd Ryan, Cynorthwy-ydd Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol Orchard: "Mae wedi bod yn wych i weithio mor agos â Huggard a gallu helpu'r rhai sydd wir ei angen. O drefnu ymgyrchoedd i ddatblygu eu proffil, gobeithio y bydd y gwaith yr ydym wedi'i wneud yn helpu'r ganolfan i ffynnu, ac ry’ ni’n dymuno'r gorau iddyn nhw yn eu hymdrechion amhrisiadwy yn y dyfodol.”

Dywedodd Richard Edwards, Prif Weithredwr Huggard pan yn sôn am y bartneriaeth, “Ry' ni'n ddiolchgar iawn i Orchard a'r cymorth a roddwyd ganddynt, nid yn unig o ran rhoddion ond hefyd o ran codi ein proffil.”

Bydd Huggard yn parhau i wneud pethau gwych trwy helpu i wella bywydau'r digartref yma yng Nghaerdydd, a bydd Orchard bob amser yma i helpu.

newyddion a syniadau.