newyddion a syniadau.
Jess and Mirella present at the Orchard Company meeting 2018

2018 mewn cneuen...

...mae cymaint i'w ddweud!

Yn sicr, dyw 2018 ddim wedi bod yn flwyddyn dawel i ni yn Orchard, wrth i ni fynd i'r afael â rhai o'n prosiectau mwyaf hyd yma, yn ogystal â rhai o'n llwyddiannau mwyaf.

O drefnu lawns Qatar Airways o fewn 10 niwrnod (a dod â mewn a tipyn o dalent mawr), i gasglu dros 3000 o nwyddau ymolchi mewn un diwrnod ar ran Huggard, mae gennym cymaint o bethau y gallem siarad amdanynt.

Ond yn hytrach na’ch mwydro, pam na wnewch chi wylio...

Diolch am fod yn rhan o'n stori.

newyddion a syniadau.