newyddion a syniadau.
The Mental Health Foundation Team

Ein Partneriaeth Elusennau Newydd 2019

Croesawn Bartner Elusen newydd

Wrth i ni groesawu’r flwyddyn newydd, mae ein partneriaeth 2 flynedd gyda’r elusen i’r digartref, Huggard, wedi dod i ben.

Fodd bynnag, ry’ ni wrth ein bodd i gyhoeddi ein partner elusennol newydd ar gyfer 2019, y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Gweledigaeth y Sefydliad Iechyd Meddwl yw ar gyfer 'byd sydd ag iechyd meddwl da i bawb.' Eu nod yw helpu pobl i ffynnu trwy ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl.

Dywedodd Jenny Burns, Arweinydd Rhaglen Iechyd Meddwl Cymru ar y bartneriaeth:

"Mae lles meddyliol unigolyn yn hanfodol ac yn gallu effeithio ar eu llwybr trwy fywyd - eu gwaith, perthnasau, teuluoedd - popeth. Nid yw salwch meddwl yn gwahaniaethu ac mae'n wych bod pobl yn siarad mwy amdano ond mae llawer i'w wneud o hyd i fynd i'r afael â'r materion pwysig.  Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar atal afiechyd meddwl a chefnogi pobl i ddysgu am les meddyliol ac i adeiladu eu gwytnwch.  Ry’ ni'n falch iawn i fod yn gweithio gyda Orchard. Bydd eu gwybodaeth a'u profiad yn ein helpu i hyrwyddo ein gwaith mewn ffyrdd newydd i helpu cefnogi mwy o bobl yng Nghymru, a dyma ein prif nod yn y pen draw."

Mae Iechyd Meddwl yn ffactor cyffredin yn y gymdeithas, ac mae dim ond yn cynyddu, felly ry’ ni’n gobeithio y bydd ein partneriaeth yn helpu i fynd i'r afael â'r materion sy'n wynebu iechyd meddwl ym mha fodd bynnag y gallwn ni helpu.

Ry’ ni'n hynod o gyffrous am y bartneriaeth hon, ac mae gennym ddigon o gynlluniau cyffrous ar y gweill, felly cofiwch wylio’r gofod hwn.

newyddion a syniadau.