newyddion a syniadau.
Our 2019 official charity partner

Who are the Mental Health Foundation?

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl (MHF) wedi bod yn newid arloesol ar gyfer iechyd meddwl ers dros 70 mlynedd. Maent yn seilio eu credoau ar y ffaith bod iechyd meddwl da yn hanfodol i ffynnu mewn bywyd. Gydag atal afiechyd wrth wraidd popeth a wnânt, mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn elusen i bob un ohonom.

"Ein gweledigaeth yw ar gyfer byd sydd ag iechyd meddwl da i bawb. Ein bwriad yw helpu pobl i ffynnu trwy ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl."

Mae'r DU yn wynebu ei argyfwng iechyd meddwl ei hun, ac mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl ar flaen y gad yn y frwydr. Mae 1 o bob 6 o bobl yn yr wythnos ddiwethaf yn unig wedi dioddef problem iechyd meddwl cyffredin, ac os na fyddwn yn gweithredu nawr, iselder fydd prif achos baich clefydau yn fyd-eang erbyn 2030. Yn ystod eu 70 mlynedd, mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cyflwyno tystiolaeth arloesol o ymchwil sy'n cynnig gwybodaeth ac offer uniongyrchol ar gyfer pawb. Gyda chefnogaeth eu cefnogwyr, eu nod yw sicrhau iechyd meddwl da i bawb a chysylltu â symudiad ehangach o bobl sy'n "gwybod pwysigrwydd iechyd meddwl trwy eu profiad eu hunain a phrofiadau pobl eraill."

Mae yna wahanol ffactorau y mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn arbenigo ynddynt:

  • Mamol
  • blynyddoedd Cynnar
  • plant / pobl ifanc
  • pobl o oedran gweithio
  • lles yn y gweithle
  • pobl yn ddiweddarach mewn bywyd
  • anghydraddoldebau iechyd meddwl
  • pobl ag anableddau dysgu

Ry’ ni wedi ymuno â'r mudiad ac felly allwch chi hefyd. P'un a yw'n cymryd rhan yn yr wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ym mis Mai, neu gynnal ddigwyddiad te a chlonc, neu redeg marathon neu hyd yn oed distawrwydd noddedig, mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni i gyd gymryd rhan.

Cadwch ar flaen y datblygiadau naill ai drwy ymuno â'u cylchlythyr drwy yma, neu eu dilyn ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol:

   

Gyda'n gilydd, gallwn ni helpu i greu byd sy'n hybu iechyd meddwl da i ni i gyd.

newyddion a syniadau.