newyddion a syniadau.
Dydd Miwsig Cymru 08/02/19

Dydd Miwsig Cymru 2019

Artistiaid Cymraeg i ychwanegu i’ch rhestr chwarae

Yma yn Orchard, rydym yn angerddol iawn am lawer o bethau, cerddoriaeth byw yw un ohonynt. Siaradai Rich, ein Cydlynydd Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol am ei hoff artistiaid Cymraeg mae’n rhaid i chi ychwanegu i’ch rhestr chwarae, jyst mewn pryd ar gyfer Dydd Miwsig Cymru!

Mae'n ddydd Miwsig Cymru y dydd Gwener hwn (Chwefror 8, 2019) sy'n ymwneud â dathlu caneuon yn yr iaith Gymraeg. Yn gyntaf, rhaid imi gyfaddef, i'm cywilydd, nad ydw i’n siarad Cymraeg. Ond, nid yw hynny'n golygu na allaf fwynhau gwrando a gwerthfawrogi cerddoriaeth Gymraeg.

Felly, dwi'n mynd i siarad am fy nhri artist Cymraeg orau ar hyn o bryd.

Alffa

Mae'r band hwn yn brawf nad oes raid i chi siarad Cymraeg i werthfawrogi ei seiniau hardd! Darganfyddais y rhain gyntaf wrth wrando ar y rhestr chwarae 'Rock This' ar Spotify tua blwyddyn yn ôl. Deuawd blues/roc o Lanrug, Gogledd Cymru sy'n chwistrellu riffiau mawr dros rhythmau drwm trwm. Dechreuwch â 'Gwenwyn', prynwch y tocyn a chymerwch y daith. Alffa yw’r band cyntaf gyda chân Gymraeg i daro dros 1 miliwn o ffrydiau ar Spotify, ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i daro dros 2 filiwn o ffrydiau. Os ydych chi'n hoffi Royal Blood, The Black Keys neu blues roc, yna rhowch gynnig ar rhain.

Breichiau Hir

Band ôl-roc 6 darn o Gaerdydd sy'n cyfuno ymosodedd brysiog gydag alaw, yn eistedd rhywle rhwng emo a phync. Dywedodd Huw Stephens y bydd Breichiau Hir "yn eich gadael chi eisiau crio a dysgu Cymraeg" a dy’ ni ddim yn anghytuno ag ef. Rhyddhaodd y band sengl ddwbl ochr A 'Mewn Darnau' a 'Halen' ar label Libertino Records llynedd, ac ry’ ni wedi eu gwylio’n tanio’r sîn yng Nghaerdydd yn 2018. Os golloch chi ein sioe gyda IDLES, yna rhowch eich clustiau o amgylch rhain!

9bach

Mae enillwyr yr 'Albwm Gorau' yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 2015, 9bach, yn cael eu caru’n angerddol ymhlith cylchoedd gwerin ledled y DU, gan gynnwys BBC Radio 2. Mae eu cerddoriaeth werin Gymreig wedi trawsnewid dros y blynyddoedd yn arddull nodedig a gwahaniaethol sy'n tynnu ar elfennau o gerddoriaeth byd, roc indie, jazz a phop arbrofol i fod yn chwechawd trawiadol ac arloesol. Perffaith i wrando arno os ydych chi eisiau ymlacio neu gael eich dannedd yn sownd yn rhywbeth dwfn ac ystyrlon.

Eisiau gwrando ar rhain a mwy? Yna cliciwch yma neu dewch draw i un o nifer o gyngherddau sy'n digwydd dros y penwythnos ar draws y wlad. 

Dolen Diwrnod Cerddoriaeth Cymru

newyddion a syniadau.