newyddion a syniadau.
Cymru Wales exhibition stands

Defnyddio Technoleg Trochi i gyfoethogi’ch arddangosfa

Sut aethon ni ati i wthio ffinio technoleg 360

Pan fydd Llywodraeth Cymru yn dod atoch chi gyda briff cyffrous, mae’n anodd dweud na. Rhoddwyd her i ni. Yr her oedd cynyddu diddordeb prynwyr bwyd mewn bwyd o Gymru mewn arddangosfa genedlaethol o fwyd a diod; ac i arddangos cynifer o gynhyrchwyr bwyd o Gymru ag oedd yn bosibl, yn ogystal ag amlygu ansawdd a  blas, a’r straeon y tu ôl i’r cynnyrch. Roedden ni am fynd â’r prynwyr ar daith cynnyrch Cymru, a thechnoleg 360 oedd y ffordd ymlaen. Yn ogystal ag arddangos rhai o leoliadau anhygoel Cymru, roedden ni hefyd yn gallu creu profiad i ymgolli ynddo go iawn.

Blas arbennig

Roedden ni am gyffroi pobl a rhoi profiad bwyd cwbl unigryw i’r prynwyr rhyngwladol a oedd yn golygu mwy na dangos y broses iddyn nhw, ond un a oedd yn cyffroi’r holl synhwyrau – golwg, sŵn, blas, arogl a chyffyrddiad. Sut roedd mynd ati felly? Sut roedden ni’n mynd i gyfleu straeon y bwydydd bendigedig o Gymru heb fynd â phobl i’r fan a’r lle go iawn?

Yr ateb oedd Rhith-wirionedd (VR). Drwy ddefnyddio cromen 360 a mapio tafluniad roedd modd i ni greu gofod trochi i grwpiau o bobl oedd yn creu ymdeimlad o fod yng Nghymru gan gadw’r profiad yr un mor gredadwy â phosibl.

Profiad Cymreig

Roedden ni am grisialu’r daith a’r straeon y tu ôl i’r cynnyrch o Gymru, felly bu’n tîm Technoleg Trochi yn ffodus i allu deithio ar hyd a lled Cymru yn ffilmio ei chyrchfannau enwog a thrawiadol, ac ymweld â ffermydd, ffatrïoedd a physgotwyr lleol – oll ar ffilm 8k er mwyn sicrhau eglurder manwl i ddangos Cymru ar ei gorau. Ynghyd â’r profiad gweledol, adroddwyd straeon gafaelgar gan actor enwog o Gymru, ac i ychwanegu at y naws hyd yn oed yn fwy, fe ychwanegwyd synau go iawn o Gymru hefyd, gan ddefnyddio sain gofodol i ychwanegu at y profiad trochol. Ar ben hynny fe gafwyd arogleuon drwy rew sych o’r cynnyrch gan roi profiad  i holl synhwyrau’r prynwyr. Allech chi gredu eich bod yng Nghymru go iawn.

Profiad rhith-wirionedd

Cafodd y bwyd ei baru gyda’r lleoliadau. Er enghraifft, lleoliad glan môr/harbwr ar gyfer y cwrs pysgod; bryniau a dyffrynnoedd gwyrdd ar gyfer y cwrs cig, ac ar gyfer y pwdin, cafwyd lleoliadau i gyfleu ffresni’r bwyd fel rhaeadrau a gwinllannoedd. Yn yr un modd, defnyddiwyd synau i adleisio’r lleoliadau fel tonnau’n torri, gwylanod ac ati yn ystod y cwrs pysgod i gyfleu naws arfordir Cymru. Profiad heb ei ail. Yn gefndir i’r profiad, roedd trac sain wedi’i greu gan artistiaid o Gymru ag iddo naws Celtaidd i ychwanegu at hygrededd y profiad ac i ddilyn y thema. Roedd hyn oll yn sicrhau teimlad ymlaciol er mwyn galluogi pobl i ymgolli yn eu siwrne wrth flasu cynnyrch o Gymru.

Testun siarad

Mae’r adborth yn adrodd cyfrolau. Dywedodd 95% o’r holl ymwelwyr i’r profiad fod yn un ‘o safon fyd-eang’ ac roedd y sylwadau yn ategu hynny.

“Roedd yr holl beth yn wych – roedd modd ymgolli’n llwyr. Roeddwn i’n hoffi sut roedd y profiad yn fwy na blasu bwyd – roedd yn apelio at eich synhwyrau i gyd. Dw i’n hoffi sut y gwnaethon nhw gyfuno popeth.”

“Rhagorol! Roedd effeithiau’r goleuo a phopeth oedd yn cael ei ddangos yn y cromen, yn ogystal â’r arogleuon cyn y bwyd – anhygoel. Roeddwn i’n teimlo fel mod i yng Nghymru!”

Gyda thechnoleg mor hyblyg, mae modd ei defnyddio gyda nifer o sectorau gwahanol, rydyn ni’n aros am yr alwad. Hoffech chi wybod mwy am y ffordd y gall ein tîm Technoleg Trochi ychwanegu dimensiwn arall i’ch arddangosfeydd? Cysylltwch â Glenn, ein Pennaeth Technoleg Trochi yma yn Orchard: [email protected]

Dyna ddigon amdanon ni, cymerwch gip...

newyddion a syniadau.