newyddion a syniadau.

Partner Swyddogol Eisteddfod yr Urdd

Rydyn ni'n ymroddedig i’r Gymraeg ac i ddiwylliant Cymru

Yr wythnos nesaf bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dychwelyd i Fae Caerdydd am y tro cyntaf ers 10 mlynedd, ac rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod ni'n bartner swyddogol. Mae ein timau wedi gweithio gyda'r Eisteddfod mewn amryw ffyrdd dros y blynyddoedd, ac mae'r bartneriaeth newydd hon yn dyst i'n hymrwymiad i'r Gymraeg ac i ddiwylliant Cymru, yn ogystal â’n cefnogaeth i’r gymuned ieuenctid greadigol.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn parhau â'n cefnogaeth i'r Urdd. I ni, mae'n gyfle gwych i ddathlu ein hymrwymiad i gelfyddydau a diwylliant Cymru. Fel cwmni o Gymru, rydyn ni'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau creadigol dwyieithog. Mae'n bwysig i ni ein bod ni, nid yn unig yn cefnogi ac yn hyrwyddo ein diwylliant, ond mae hyn hefyd yn ffordd wych i ni helpu i hyrwyddo Cymru i'r byd - mae llawer o'n cleientiaid yn gwmnïau rhyngwladol ac yn hoff iawn o ddysgu am Gymru.” Rob, ein Pennaeth Cynhyrchu.

I'r rhai ohonoch chi sy'n holi beth yn union yw Eisteddfod yr Urdd, os ydych chi’n digwydd ymweld â Chaerdydd rhwng 26 Mai a 1 Mehefin, galwch draw i Fae Caerdydd i brofi un o'r gwyliau ieuenctid teithiol mwyaf yn Ewrop.

Am ragor o wybodaeth, ewch draw i urdd.cymru 

Facebook

Twitter

newyddion a syniadau.