newyddion a syniadau.

Orchard wrth y llyw yng Ngŵyl Pencampwyr UEFA

Our teams international capabilities reach a new level

Ychydig wythnosau yn ôl, gadawodd ein tîm bencadlys Orchard i baratoi ar gyfer un o brosiectau mwyaf y flwyddyn hyd yma, sef Gŵyl Cynghrair Pencampwyr UEFA a gynhelir dros bedwar diwrnod rhwng 30 Mai a 2 Mehefin. Wedi'i lleoli yng nghanol Madrid, gwaith ein tîm oedd rheoli'r ŵyl gyfan, gan gynnwys rhaglennu artistiaid rhyngwladol o'r radd flaenaf a chynnal y prif lwyfan yn Puerta Del Sol; gosod a rheoli Maes y Pencampwyr lle'r oedd chwedlau'r gêm yn difyrru'r torfeydd; arddangos tlws Cynghrair y Pencampwyr cyn i enillwyr 2019 gael eu dwylo arno; llwyfannu Oriel Cynghrair y Pencampwyr; cydlynu gweithgareddau'r partneriaid masnachol gyda brandiau mawr megis PepsiCo, Sony PlayStation a Mastercard; yn ogystal â bod yn gyfrifol am bob cynhyrchiad fideo! Fe wnaethon ni fynd â'n haelodau staff newydd sy'n siarad Sbaeneg yno o'n pencadlys yng Nghaerdydd er mwyn i ni allu cydweithio â sawl cwmni rhyngwladol a gwireddu'r prosiect yn llwyddiannus.  

Meddai Dave Driscoll, ein Pennaeth Digwyddiadau Arbennig, 

"Madrid oedd yr ŵyl fwyaf a welodd Gŵyl Cynghrair Pencampwyr UEFA erioed, a'r un fwyaf llwyddiannus hyd yma. Yn ôl awdurdodau Sbaen daeth rhyw 700,000 o ymwelwyr draw i'r ŵyl bedwar diwrnod, ac roedd dros 150,000 ohonyn nhw o'r DU. Ar gyfer y prif lwyfan yn Puerta del Sol yn y ddinas daeth yr adloniant gan y DJs rhyngwladol, Dimitri Vegas a Like Mike, a'r cantorion o Colombia, Carlos Vives a Sebastián Yatra, ac roedd y lle dan ei sang bob nos gyda dros 30,000 o bobl yn gwylio'r cyngherddau. 

Daeth niferoedd anhygoel i weld yr arddangosfeydd a thlws Cynghrair y Pencampwyr, ac ar Faes y Pencampwyr ar Plaza Mayor, cafwyd twrnament yn cynnwys chwedlau'r gêm fel Ian Rush, Roberto Carlos, Figo, Deco, Luis Garcia a Del Piero, ymhlith llawer o enwogion eraill. Roedd Orchard hefyd yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau'r partneriaid masnachol gyda brandiau mawr fel PepsiCo, Sony PlayStation Mastercard, ac roedd ein tîm cynhyrchu hefyd yn gyfrifol am ffilmio ffilm swyddogol yr ŵyl ar gyfer UEFA, gyda dros 23 miliwn yn ei gwylio hyd yn oed cyn y gêm ei hun. Dyma gynhyrchiad mwyaf Orchard hyd yma, o ran rheoli nifer o gontractwyr rhyngwladol, ac roedd hi'n hynod flinedig a bod yn onest, ond fel cefnogwr pêl-droed a cherddoriaeth, mae'n wych i fod yn rhan o gêm glybiau fwya'r byd, ac mae'n dangos yr hyn y gall Orchard ei wneud ar lwyfan byd-eang."

newyddion a syniadau.