newyddion a syniadau.

4 rheswm dros roi gweddnewidiad i'ch gwefan

Ydy'ch gwefan yn adlewyrchu eich brand neu'ch syniadau?

Gyda thechnoleg yn symud mor gyflym, a bywyd yn symud yn gyflymach byth... gall yr holl fanion technegol sydd tu cefn i wefan dda bara am flynyddoedd - ac mae rhai dal wrthi ers deng mlynedd. Mae hynny'n glod a hanner.  

Ond, "beth am y dyluniad ... beth am y syniadaeth gelfyddydol?". Yn y pen draw rydyn ni'n sôn am 'pam?' dylai pobl ymweld â’ch gwefan a threulio amser yno. Yn ôl astudiaeth ym Mhrifysgol Stanford, mae tua 75% o bobl yn barnu hygrededd cwmni ar sail dyluniad ei wefan yn unig. Mae hynny'n ffigur eitha sylweddol!                           

Peidiwch â chymryd ein gair ni. Gallwch weld drosoch eich hun yma. (Efallai fod y wefan honno angen ychydig o ddiweddariad ei hun. Dim ond dweud ...) 

Mae cyfarwyddo celfyddydol ar gyfer y we yn newid yn barhaus. Ond, pam y dylech chi adnewyddu eich gwefan chi?

1. A yw'n hawdd ei defnyddio ac yn arwain pobl yn reddfol?

Rydyn ni i gyd wedi bod yno - munudau o'ch bywyd yn wastraff wrth chwilota o gwmpas gwefan i geisio dod o hyd i rif cyswllt! Rhwystredig, cytuno? Peidiwch â gwneud i'ch ymwelwyr a'ch darpar gwsmeriaid deimlo felly. Rydych am i'ch ymwelwyr fod yn hedfan o amgylch eich safle - gan lywio'r holl bethau cŵl sydd gennych i'w cynnig a dod o hyd i'r rhif cyswllt hwnnw ar unwaith! 

2. Y cwestiwn mawr mae pawb yn hoffi ei ofyn – ydych chi wedi diweddaru eich gwefan yn y 3 blynedd diwethaf?     

Os mai'ch ateb yw "na!", efallai ei bod hi'n amser ystyried newid? Mae tueddiadau dylunio yn newid drwy'r amser, ond ... a dyma'r OND fawr! Os yw eich gwefan yn gwneud ei gwaith a'ch bod yn hoffi'r hyn sydd gennych - mân newidiadau yw'r ffordd ymlaen i chi drwy ddiweddaru dyluniadau a chynnwys. 

* Cyngor am ddim! Os ydych chi'n defnyddio 'flash', yna bydd angen newid hynny - mae ei oes yn dirwyn i ben ers tro.

3. Ydy eich gwefan yn dal i'ch adlewyrchu chi a'ch busnes?

Bob tro y bydd eich busnes yn gwneud newid, dylai eich gwefan hefyd adlewyrchu'r newid hwnnw. Waeth pa mor fawr neu fach yw'r newid hwnnw - rhaid cadw i newid! Rhif ffôn newydd? Diweddarwch eich safle nawr! Gweledigaeth o'r newydd; brand newydd; datganiad cenhadaeth neu gynnig newydd? Diweddarwch eich safle nawr! Partneriaid neu gleientiaid newydd? Daliwch ati i ddiweddaru! Mae'n llawer haws canolbwyntio ar ddiweddariadau llai nag un trawsnewidiad enfawr.

4. "Chwiliwch amdano ar Google!"

Gyda thua 74% ohonom yn chwilota gyda Google – does dim modd anwybyddu'r cawr corfforaethol hwnnw.  Ac mae Google yn hoff iawn o ddiweddariadau - ac mae'r 'GoogleBot' yn eu caru nhw hyd yn oed yn fwy. Mae'n cropian o amgylch y we fyd-eang yn chwilio'n gyson am y tudalennau gwe hynny sy'n cael eu diweddaru. Os yw eich cynnwys yn cael ei ddiweddaru'n aml gyda gwybodaeth werthfawr - yna mae gennych well cyfle i Google fod yn graddio eich safle yn uwch bob tro gyda phob diweddariad. Yn gryno; mwy o gynnwys = mwy o allweddeiriau. Ewch ati i gyrraedd top y rhestr!

Dydyn ni ddim yma i ddweud wrthych chi beth i'w wneud. Os yw eich gwefan yn gwneud ei gwaith, yn creu cyswllt, a bod ymwelwyr yn ailymweld  – yna rydyn ni'n hoff iawn ohoni hefyd. Ond os hoffech chi gael gwybod mwy am sut y gall ein tîm gwe helpu i wneud i'ch gwefan weithio hyd yn oed yn galetach i chi, yna cysylltwch â'n Pennaeth Creadigol drwy e-bost i: [email protected]. Fe ddown ni â'ch gwefan yn fyw.  

 

**Yn y cyfamser, byddwn yn rhoi gwybod i chi am rai o gyfrinachau'r diwydiant - oherwydd rydyn ni'n glên iawn. Edrychwch ar 'Cyfarwyddo celfyddydol ar gyfer y we' gan Andy Clarke - Mae'n gipolwg gwych ar fyd dylunio celf i'r wefan! 

newyddion a syniadau.