newyddion a syniadau.

Partner Cynhyrchu Clyweledol swyddogol ar gyfer Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Rydyn ni'n ymrwymedig i gefnogi chwaraeon yng Nghymru

Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi ein cytundeb partneriaeth diweddaraf gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd fel eu Partner Cynhyrchu Clyweledol swyddogol.

Yma yn Orchard, rydyn ni'n ymroddedig i'r sector chwaraeon yng Nghymru, o fod yn brif noddwr i Uwch Gynghrair Merched Cymru i fod yn bartner Digwyddiadau a'r Cyfryngau ar gyfer Cymdeithas Chwaraeon Cymru ac yn bartner Digwyddiadau a'r Cyfryngau i glwb Criced Morgannwg.

Gan sôn am y bartneriaeth, meddai Alastair Wilson, Cyfarwyddwr Digwyddiadau,

"Ar ôl gweithio ar draws timau gyda Dinas Caerdydd, o gynllunio a phrynu gwaith Cynhyrchu, Digwyddiadau a'r Cyfryngau, yn ogystal â darparu offer Clyweledol iddynt, roedden ni o'r farn bod y symudiad hwn yn gam naturiol i ni, nid yn unig oherwydd ein hymrwymiad i sector chwaraeon Cymru ond, oherwydd ein harbenigedd, mae modd i ni helpu i greu profiadau cofiadwy i'r clwb a'i gefnogwyr."

Meddai Dale Nelson, Rheolwr Digwyddiadau Byw,

"Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac Orchard wedi cydweithio'n agos dros y blynyddoedd ar brosiectau amrywiol, o gynyrchiadau teledu a phrosiectau masnachol i ddigwyddiadau a darpariaeth glyweledol. Mae'n bartneriaeth lwyddiannus iawn a ddaeth i'r amlwg unwaith eto fis Mai eleni pan helpodd Orchard y clwb i gynnal digwyddiad Gwobrau Diwedd y Tymor 2019 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Trodd y clwb at Orchard i reoli'r noson fawreddog, yn dilyn llwyddiant yr un digwyddiad y tymor diwethaf yn sgil y cymorth arbenigol. Mae proffesiynoldeb, profiad, gofal cwsmeriaid a sylw craff i'r manylyn lleiaf yn rhai o'r rhesymau pam mae Dinas Caerdydd yn ymddiried yn y tîm yn Orchard i gynnal ein digwyddiadau a dyna pam rydym yn falch o'u hyrwyddo fel ein dewis bartneriaid cynhyrchu clyweledol."

newyddion a syniadau.