newyddion a syniadau.

Ehangu ein cyrhaeddiad yng Nghymru

Swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin

Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi sefydlu troedle yn y Gorllewin yn ddiweddar, ac yn agor swyddfa yn yr Egin, hwb creadigol a digidol yng Nghaerfyrddin ochr yn ochr ag S4C.

Gyda throsiant Grŵp sydd dros £15 miliwn, hyd at 85 o staff llawn amser, a channoedd o weithwyr llawrydd wedi'u cyflogi ar ystod o brosiectau drwy gydol y flwyddyn, mae'n naturiol ein bod yn cymryd y cam yma, ac yn edrych i ddatblygu ac adeiladu ein brand ymhellach.

Meddai Rob Light, Cyfarwyddwr Tîm Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu,

“Rydyn ni wrth ein boddau ac yn methu aros i agor swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin. Mae ganddon ni nifer o gleientiaid yn yr ardal ymhellach i'r gorllewin. Mae'r Egin yn cynnig llwyfan strategol gwych yn yr ardal i hyrwyddo ein harbenigedd ac ystod o wasanaethau cyfathrebu, ac i ddatblygu prosiectau gyda chwmnïau yn yr ardal sy'n cynnig budd i economi'r rhanbarth. Mae hefyd yn gyfle i ail-leoli aelodau o'r tîm sy'n edrych ymlaen i symud yn ôl at eu gwreiddiau i fyw a gweithio."

Dewch draw i ddweud helo! Mae'r tegell newydd ferwi...

Orchard
Canolfan Yr Egin,
College Rd,
Caerfyrddin
SA31

 

newyddion a syniadau.