newyddion a syniadau.

3 ffordd y gall pobl ddylanwadu ar eich brand

Y bobl tu ôl i'r brand

I ni, y bobl sy'n bwysig.

Ein tîm yw curiad calon Orchard.  Maen nhw'n pwmpio egni ac angerdd yn barhaus drwy bopeth maen nhw'n ei wneud, yn cynnal ein gwerthoedd craidd ac yn creu'r diwylliant rydyn ni'n ffynnu ynddo. Hebddyn nhw, does dim Tîm Orchard.

Efallai eich bod yn darllen hwn ac yn meddwl mai malu awyr corfforaethol yw e, a bod llawer o gwmnïau yn dweud hynny. Ond rydyn ni'n gwmni sy'n cadw at ein gair.

Efallai eich bod wedi sylwi (neu os naddo, ble ydych chi wedi bod?) ein bod wedi esblygu'n brand yn ddiweddar. Roedd ein pobl wrth wraidd yr esblygiad yma – o greu ein palet eilaidd o liwiau, i dôn llais ein cwmni. Dyma sut...

1. Mae pobl yn dod â lliw i'ch byd

Mae ein palet eilaidd yn gymysgedd bywiog o liwiau llachar a beiddgar. Ond maen nhw'n fwy na dim ond lliwiau. Dyna grys polo pinc 'sorbet' mae Martyn, ein Pennaeth Technegol, yn ei wisgo i godi hwyl yn y swyddfa. Dyna liw 'cacen foron' gwallt anhygoel Rohanne, ein Dylunydd Graffeg. Dyna liw'r 'nodiadau hanner nos' mae ein tîm ymroddedig yn eu hysgrifennu wrth weithio'n galed. Crëwyd y rhan gyfan yma o'n brand ar sail ein diwylliant mewnol. Roedden ni eisiau'r lliwiau yma am reswm – i atseinio'n fewnol, ond i adrodd ein stori hefyd.

2. Ai chi neu fi sy'n siarad?

Synnwyr digrifwch. Ychydig o dafod a boch. Ychydig bach o ddifrifoldeb. Mae'r ffordd rydyn ni'n cyflwyno'n hunain i'r byd tu allan – boed hynny drwy ein gwefan neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol – yn adlewyrchu ein personoliaeth. Ac nid rhywbeth sydd wedi cael ei greu o ddim yw hwnnw. Dyna yw synnwyr digrifwch ffraeth rhai o aelodau ein tîm – yr ymadroddion, yr agweddau, a'r "yaaaas", sydd wedi creu ein llais, a phwy ydyn ni.  Roedd hi'n bwysig i ni adrodd ein stori drwy ein llais ein hunain, nid robot.

3. Brand newydd; rheolau newydd

Wrth adnewyddu ein brand, nid gwasgu grŵp bach dethol o bobl mewn ystafell i deipio a chreu wnaethon ni. Roedden ni am i'n brand gynrychioli pob aelod o'r tîm, ledled y cwmni ac roedden ni'n teimlo ei bod yn bwysig, wrth fynd drwy newid mor fawr, fod pob un o'n pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys ac yn credu yn y brand. I ni, nid cymryd rhan oedden nhw – nhw yw'r brand. Mae eu barn nhw'n bwysig. Yn bwysig iawn.

O'n lluniau tîm newydd sy'n arddangos personoliaethau unigol ac anhygoel ein pobl, i'r geiriau cynnil sy'n cael eu dweud yn y swyddfa sydd wedi'u cynnwys yn ein copi, i'n lliwiau – ni yw ein pobl.  Dewch i gael cipolwg ar ein gwefan newydd ac fe welwch chi beth rydyn ni'n feddwl.

newyddion a syniadau.