newyddion a syniadau.
White background with WPWL Orchard League logo

Noddwr Uwch Gynghrair Merched Cymru 2019/20

Rydym yn falch iawn o fod yn noddi'r gynghrair am y bedwaredd flwyddyn

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi mai ni yw prif noddwyr Uwch Gynghrair Merched Cymru ar gyfer y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Ar ôl gweithio gyda'r gynghrair dros y 3 blynedd diwethaf, rydym wedi gweld gêm y merched a'r gynghrair yn mynd o nerth i nerth, ac rydym yn falch o barhau i gefnogi a bod yn rhan o'r twf hwnnw. Mae'r gwytnwch a'r angerdd sydd gan y chwaraewyr ar gyfer y gamp yn taro tant gyda'n hangerdd ni dros chwaraeon merched ac mae hyn yn golygu bod nawdd ar gyfer Uwch Gynghrair Merched Cymru mor bwysig i ni.

Dywedodd Ianthe Mumford, Rheolwr Cyffredinol Uwch Gynghrair Merched Cymru,

"Mae'r bartneriaeth rhwng Uwch Gynghrair Merched Cymru ac Orchard wedi tyfu ers iddynt ymuno â ni fel noddwr i'r gynghrair am y tro cyntaf, ac rwyf wrth fy modd eu bod wedi ailymrwymo eto ar gyfer tymor 2019/20. Dydy pêl-droed merched erioed wedi bod yn fwy poblogaidd ac mae'r gefnogaeth gan Orchard yn hanfodol i'n helpu ni i dyfu a datblygu'r gynghrair, a'i chyflwyno i gynulleidfa ehangach byth yn ogystal ag i'r genhedlaeth nesaf."

Meddai Emma Wordley, Pennaeth Marchnata Orchard,

"Mae'n perthynas ni gyda'r Gynghrair dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn wych ac rwyf wedi gweld drosof fy hun y cryfder a'r angerdd sydd gan bawb sy'n gysylltiedig â hi. Rydym yn rhannu'r awydd hwnnw i weld gêm y merched yn ffynnu yng Nghymru, gan adeiladu proffil a denu mwy o chwaraewyr, ac rydym yn fwy na pharod i chwarae ein rhan ni yn ei datblygiad parhaus."

Ewch draw i wefan Uwch Gynghrair y Merched i weld sut hwyl maen nhw'n eu cael y tymor hwn. 

welshpremierwomensleague.co.uk

newyddion a syniadau.