newyddion a syniadau.

Mae'n fwy na dim ond trafodyn ariannol...

Orchard fydd prif noddwr Cynghrair merched Cymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol wrth i'r Gynghrair ddathlu ei phen-blwydd yn 10 oed

Daeth Orchard yn brif noddwr am y tro cyntaf yn 2016 yn y cytundeb masnachol mwyaf yn hanes y gystadleuaeth. Wrth i'r Gynghrair ddathlu ei deng mlwyddiant, mae Orchard newydd roi eu cefnogaeth ar gyfer tymor 2019/20 er mwyn helpu i gynnal gêm y merched unwaith eto yng Nghymru...

Fe gawson ni sgwrs gyda phennaeth marchnata Orchard, Emma Wordley, i drafod y nawdd a phwysigrwydd hyn i Orchard.

C: Felly, ar ôl noddi'r Gynghrair ers 3 blynedd, beth oedd y ffactor a wnaeth i chi benderfynu roi nawdd unwaith eto?

A: Ar ôl gweithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru mewn sawl cyd-destun ers 10 mlynedd a mwy, rydym wedi meithrin perthynas waith dda gyda nhw, a'u cefnogi gyda'n hystod eang o wasanaethau o reoli digwyddiadau ar ddiwrnod gemau, gan gynnwys y dynion a'r merched, a chynhyrchu eu seremonïau gwobrwyo a'u cynadleddau i'r wasg. Rydym hefyd wedi gwneud astudiaethau achos fideo o'r holl glybiau merched yn y Gynghrair, ynghyd â dwy raglen deledu ar gyfer BBC Cymru, Women in Red, ar rediad llwyddiannus tîm cenedlaethol merched Cymru y tymor diwethaf. Mae ein tîm hefyd, yn ddiweddar wedi rheoli Gŵyl y Pencampwyr ym Madrid ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn gynharach yn yr haf. Felly, fe allech chi ddweud ein bod wedi bod yn gefnogwyr chwaraeon ymroddedig ers tro! Felly, pan ddaeth y cyfle i noddi Cynghrair y merched, fe wnaethon ni neidio at y cyfle.

Dros y 3 blynedd diwethaf, rydym wedi gweld gêm y merched a'r gynghrair yn mynd o nerth i nerth, a'r gwydnwch a'r angerdd sydd gan y chwaraewyr at y gamp, ond hefyd yr angerdd sydd gan bawb sy'n gysylltiedig â'r gwaith o hyfforddi i'r cefnogwyr ac mae hyn yn heintus tu hwnt. Rydym yn rhannu hyn gyda’n hangerdd ni ein hunain dros chwaraeon merched, felly mae hyn yn berffaith i ni!

Gyda'r lansiad yn ddiweddar iawn, o hunaniaeth brand newydd i gêm y merched yng Nghymru - #BeFootball (ewch i @becymru ar Instagram i ymuno â'r sgwrs...) mae'n gyfnod cyffrous iawn i fod yn rhan o'r twf ac mae hyn yn ein gwneud ni hyd yn oed yn fwy ymroddedig i gêm y merched gyda'n nawdd.

C: Beth sy'n gwneud y nawdd hwn yn wahanol?

A: Oherwydd ein hangerdd ni ein hunain ym maes chwaraeon merched yng Nghymru roeddem am i'r nawdd fod yn fwy na thrafodiad ariannol yn unig. Drwy gydol y 3 blynedd diwethaf rydym wedi dod i adnabod a deall y Gynghrair a'r bobl y tu ôl iddi. Dyma'r bobl sy'n gwneud y Gynghrair yr hyn ydyw heddiw, ac roedden ni am amlygu'r gwaith caled, yr ymroddiad a'r ymrwymiad sydd ynghlwm â mynychu hyfforddiant a gemau bob dydd Sul - nid y chwaraewyr yn unig, ond y staff hefyd sy'n rhoi cymaint o'u hamser er mwyn cadw'r gynghrair yn fyw. Felly, y llynedd, fe wnaethon ni gynnig pecyn cysylltiadau cyhoeddus i hybu proffil y gynghrair drwy hyrwyddo'r bobl hyn a'u straeon, ac fe arweiniodd hyn at gynnal digwyddiad ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - #WhoInspiresYou - gan roi cyfle i eraill wrando ar y straeon yn ogystal a chael eu hysbrydoli. Roedd dod i adnabod rhai ohonyn nhw'n fraint enfawr ac roedden ni wrth ein boddau'n clywed eu straeon. Roedd yn ysbrydoliaeth a hanner!  

Cynlluniau ar gyfer y tymor? Mwy o straeon, mwy o hyrwyddo a mwy o adeiladu ar y tymor diwethaf felly, gwyliwch y gofod hwn!

C: Sut mae nawdd Orchard o fudd i Uwch Gynghrair Merched Cymru?

A: Wel... mae wedi bod yn fuddiol i'r ddwy ochr mewn gwirionedd. Rydym yn teimlo mor falch wrth sôn am y nawdd gyda'n cleientiaid ac yn gweld logo a brand Uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard - ac nid yw'r cyffro hwnnw wedi pylu ar ôl 3 blynedd. Ond wrth gwrs, mae ein nawdd gymaint yn fwy na hynny. Dros y 3 blynedd diwethaf, mae ein nawdd wedi helpu i gynnal gêm y merched ar lawr gwlad yng Nghymru gyda'r arian yn mynd yn uniongyrchol i'r gymuned ac i glybiau lleol. Mae rhai syniadau a chyfleoedd gwych yn dod i'r amlwg a fydd yn gwella profiad pawb o'r gêm yn y dyfodol – chwaraewyr, hyfforddwyr, staff a chefnogwyr - ac mae'n wych gweld ein nawdd yn hybu'r gamp ar lefel clwb er mwyn sicrhau budd hirdymor. Mae'n rhoi teimlad braf iawn i ni!

C: Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf y tymor hwn?

A: Gan mai deng mlwyddiant y Gynghrair yw hi, mae elfen ychwanegol o gyffro y tymor hwn (a'r ffaith bod fy nhref enedigol Aberystwyth wedi cael dyrchafiad i'r Gynghrair y tymor hwn, sy'n newyddion gwych!) mae yna gyffro positif go iawn gyda phêl-droed merched ar hyn o bryd, yn enwedig yng Nghymru, gyda rhai chwaraewyr newydd yn dod i fyny drwy'r rhengoedd, a rhai mentrau newydd yn cychwyn fel Huddle. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y Gynghrair y tymor hwn, a sut y gallwn ni, fel tîm, adeiladu arno ymhellach, gan ddenu cynulleidfa ehangach byth. Mae amseroedd cyffrous o'n blaenau heb os!

www.welshpremierwomensleague.co.uk

newyddion a syniadau.