newyddion a syniadau.

Cynnydd ym mhoblogrwydd dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol

A oes gwerth iddyn nhw?

Sawl gwaith fyddwch chi'n sgrolio drwy'ch sianeli cymdeithasol a gweld y gair '#AD' yn eich ffrwd? Erbyn hyn, mae bron â bod yn amhosibl defnyddio cyfryngau cymdeithasol heb i ryw fath o gynnig, cynnyrch neu hysbyseb sydd wedi'i noddi ddal eich sylw. Os ydych chi'n hoffi'r ffaith ai peidio, mae dylanwadwyr yn ennill lle blaenllaw mewn byd sydd wedi gwirioni ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae'n ymddangos fel eu bod nhw yma i aros.

Rhan o fy ngwaith bob dydd yw rheoli amrywiaeth o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gan greu cyswllt â'n cynulleidfaoedd mewn ffordd effeithiol a throi'r cysylltiadau hynny'n ganlyniadau. Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio dylanwadwyr, ond nid dyna'r ateb gorau bob amser. Felly, sut mae gwybod pryd yw'r adeg orau i ddefnyddio un?

Canlyniadau

Cyn i chi ddechrau ar unrhyw ymgyrch, dylech benderfynu pa ganlyniadau rydych chi'n anelu amdanyn nhw. Ydych chi am greu cysylltiadau? Denu dilynwyr newydd? Gwerthu cynnyrch? Bydd eich penderfyniad yn sail i'ch strategaeth a sut rydych chi am sicrhau eich canlyniadau.

Strategaeth

Ar ôl i chi benderfynu ar eich canlyniadau, mae angen i chi ddechrau ar eich strategaeth. Beth yw demograffeg eich cynulleidfa? Pa lwyfannau cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu defnyddio'n bennaf? Ydyn nhw'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol o gwbl? Beth yw eich cyllideb? A yw dylanwadwr yn mynd i allu'ch helpu i gyflawni'r hyn rydych chi'n ceisio ei wneud?

£££

Mae dylanwadwyr yn gallu bod yn ddrud! Felly, mae penderfynu beth yw'r nod gyda'ch canlyniadau a llunio strategaeth a fydd yn gweithio yn gymorth mawr yn hynny o beth. Mae gan bawb gyfraddau gwahanol, felly mae'n bwysig gwneud gwaith ymchwil cyn cytuno i unrhyw bartneriaeth.

Gwir neu Gau?

Oeddech chi'n gwybod bod teclyn o'r enw 'IG Audit' ar gael i'w ddefnyddio am ddim ar-lein? Gallwch deipio enw Instagram unrhyw un yn y system a bydd yn rhoi trawstoriad syml i chi sy'n dangos a yw dilynwyr yr unigolyn hynny'n bobl go iawn ai peidio.

Efallai nad oeddech chi'n ymwybodol, ond mae llawer o bobl yn prynu eu dilynwyr cyfryngau cymdeithasol - sef botiau fel arfer sy'n sbamio Instagram ac yn gwneud i nifer eu dilynwyr edrych ychydig yn well. Ond, mae hyn yn ddrwg IAWN o ran ymgysylltu â chynulleidfa! All botiau ddim ymateb i alwadau i weithredu, ac mewn gwirionedd, dydyn nhw'n ddim ond rhifau gwag ar eich proffil. Rydyn ni wir yn argymell eich bod yn cynnal archwiliad o gyfrif rhywun cyn talu am eu gwasanaethau. Efallai fod gan eich dylanwadwr 2 filiwn o ddilynwyr, ond os nad yw 70% o'r dilynwyr hynny'n bobl go iawn, ydy hi'n werth eu talu nhw? Nac ydy siŵr iawn.

Y 'dylanwadwr'

Mae'n bryd penderfynu! Pwy ydych chi'n bwriadu'i ddefnyddio? P'un a ydyn nhw'n flogiwr teithio lleol neu'r seren Hansh ddiweddaraf, mae llawer o gyfleoedd yn bodoli i gael rhywun i hyrwyddo'ch brand. Gwnewch yn siŵr mai nhw yw'r person iawn ar gyfer y gwaith o sicrhau canlyniadau i chi.

Yn Orchard, rydyn ni wedi defnyddio llawer o enwogion i hyrwyddo pethau dros y blynyddoedd, ond mae'n amlwg bod y newid ym maes hysbysebu ar-lein drwy ddefnyddio dylanwadwyr wedi newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Y peth gorau am fod yn ddylanwadwr yw gall unrhyw un ei wneud, felly mae gennych chi lawer o amrywiaeth i ddewis ohono bob amser. Yr ochr wael? Weithiau, gall brandiau gor-ddefnyddio dylanwadwyr, a all ddiflasu pobl. Ydych chi wedi gweld eich hoff sêr yn gwthio'r un cynnyrch gyda'r un neges yn union? Yn fy marn i, diogrwydd o ran hysbysebu yw hynny. Rwy'n siŵr eich bod newydd feddwl am frand sy'n euog o hynny... yn sicr mae un neu ddau enw'n dod i'r meddwl!

Os nad ydych chi'n siŵr sut y gall dylanwadwyr helpu eich brand a bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnoch chi, cysylltwch â ni, a byddem yn fwy na pharod i ddiffinio'ch nodau a phennu'r strategaeth orau ar gyfer eich cyfryngau cymdeithasol.

Siaradwch â'n tîm cyfryngau cymdeithasol

newyddion a syniadau.