newyddion a syniadau.

Castell Caerdydd yn troi'n wyrdd ar gyfer #WorldMentalHealthDay

Bwrw goleuni ar #AtalHunanladdiad (#SuicidePrevention)

Eleni, Mae #DiwrnodIechydMeddwlyByd (#WorldMentalHealthDay) yn bwrw goleuni ar #AtalHunanladdiad (#SuicidePrevention). Mae nod y Sefydliad Iechyd Meddwl yn un syml - sef anfon neges o obaith at bawb, #RydychynPerthyn (#YouBelongHere).

I gefnogi #DiwrnodIechydMeddwlyByd, cafodd y rhuban gwyrdd, sef symbol rhyngwladol o ymwybyddiaeth iechyd meddwl ei daflunio ar y Gorthwr Normanaidd yng Nghastell Caerdydd er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth. Trefnodd yr elusen hefyd i'r rhuban gwyrdd gael ei daflunio ar adeilad SECC yn Glasgow, a Thŷ Sant Andrew Caeredin. Hefyd, fe gasglodd hyd at 100 o eiriolwyr iechyd meddwl a phobl yr effeithiwyd arnynt gan hunanladdiad ynghyd yn Sgwâr Trafalgar Llundain, i ffurfio rhuban gwyrdd dynol.

Yn ôl Jenny Burns, Iechyd Meddwl Cymru:

"Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn bwysig am fod iechyd meddwl yn rhywbeth sydd gan bob un ohonom, ac mae'n effeithio'n fawr ar ein bywydau bob dydd, er gwell, ac weithiau, er gwaeth.  Gallwn helpu i atal hunanladdiad fel cymdeithas drwy roi mwy o gymorth i grwpiau o bobl sydd mewn perygl, gwneud newidiadau ymarferol i wneud hunanladdiad yn fwy anodd, ac addysgu pawb am atal hunanladdiad mewn ysgolion a gweithleoedd, mewn teuluoedd ac mewn cymunedau."

Meddai Mark Rowland, Prif Weithredwr y Sefydliad Iechyd Meddwl:

 "Ddylen ni ddim ofni pwnc hunanladdiad gymaint fel nad ydyn ni'n gallu siarad am y peth. Mae hunanladdiad yn drasiedi enbyd a dirdynnol sy'n diweddu bywyd ac sy'n chwalu nifer o fywydau eraill. Ond fe wyddon ni hefyd y gall pob un ohonom helpu i atal marwolaethau o'r fath, fel unigolion ac fel cymdeithas. Nid ydym yn ddi-rym. Mae'n llawer gwell dweud rhywbeth sy'n teimlo'n lletchwith nag aros yn ddistaw, p'un a ydych chi'n poeni am rywun arall neu angen help eich hunan. Weithiau mae angen i ni siarad am hunanladdiad."

Rydyn ni mor falch o'n partneriaeth barhaus gydag achos mor wych a theilwng.

Sefydliad Iechyd Meddwl

mentalhealth.org.uk

Angen siarad?

Samariaid – yn cynnig gwasanaeth cymorth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos
116 123

Llinell Destun Shout Crisis
85258

C.A.L.M.
Llinell gymorth ar gael (5pm – hanner nos) a gwe-sgwrs i gefnogi dynion

Papyrus – (gwasanaeth penodol i bobl ifanc hyd at 35 oed)
0800 068 4141

Partneriaeth Cymorth ar ôl Hunanladdiad - yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol ar eu gwefan i bobl sydd mewn profedigaeth ac sydd wedi cael eu heffeithio gan hunanladdiad.

newyddion a syniadau.