newyddion a syniadau.

O Gymru i bedwar ban byd. Sut llwyddodd un tîm i arddangos cenedl yng Ngŵyl An Oriant...

Yn ei 49fed blwyddyn, llwyddodd Gŵyl Ryng-Geltaidd An Oriant, sy'n cael ei chynnal yn Llydaw, i dorri record nifer y bobl a ddaeth i'r ŵyl, ond y rhif pwysicaf i ni oedd Un.

Gyda galw cynyddol am yr angen i wneud elw ar eich buddsoddiad a dilysrwydd dros eich gwariant marchnata, sut mae sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth arbenigol sydd ei hangen arnoch wrth wneud y defnydd gorau o'ch cyllideb er mwyn sicrhau'r canlyniadau rydych wedi'u haddo i'ch rheolwr?

Efallai eich bod am gynnal digwyddiad, ac wedi sylweddoli bod angen diweddaru'r cynnwys graffeg a fideo arnoch chi. A beth am gost llogi'r holl offer technoleg? Yr hyrwyddo? Y gwaith Cysylltiadau Cyhoeddus? Mae honno'n sgwrs arall...

Gyda 12 o wahanol wasanaethau a thimau yn Orchard, mae'n naturiol bod ein 'Un Tîm' yn gallu dod â syniadau'n fyw. Nid yw ein gwaith gyda Gŵyl Ryng-Geltaidd An Oriant yn ddim byd gwahanol.

Beth yw'r Ŵyl Ryng-Geltaidd?

Dathliad enfawr o'r Gwledydd Celtaidd a'u diwylliant yw hi - Cymru, yr Alban, Iwerddon, Cernyw, Ynys Manaw, Galicia, Asturias, Llydaw, Ciwba, Canada ac Awstralia (roedden ni wedi ein synnu gan y tri olaf hefyd!). Mae'n anodd disgrifio awyrgylch An Oriant, a pha mor ddramatig yw'r newid o'r diwrnod cyn yr ŵyl i ddiwrnod yr ŵyl. Un diwrnod, mae'n dref dawel ar ochr cei, a'r diwrnod wedyn mae'n ŵyl drefol orlawn - mae'n hollol anhygoel. Rydych chi'n cael cyfle i flasu'r holl amrywiadau o fwydydd Celtaidd a gwrando ar y gymysgedd fwyaf eclectig o gerddoriaeth. Fe welwch chi offerynnau nad oeddech chi hyd yn oed yn gwybod am eu bodolaeth, ac os ydych chi'n ddigon dewr gallwch ymuno â'r dawnsio traddodiadol sy'n llenwi'r strydoedd (Y tro nesaf i chi ymweld â phencadlys Orchard, gofynnwch i Tim ddangos y ddawns i chi – fe yw ein harbenigwr preswyl).

Darllenwch fwy (ac mewn mwy o fanylder) am Ŵyl Rhyng-Geltaidd An Oriant yma.

#UnTîm

Mae Orchard wedi gweithio yn yr ŵyl ers 13 o flynyddoedd. Ni sy'n rheoli, yn dylunio, yn adeiladu ac yn rhedeg Pafiliwn Cymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'n arddangosfa wych o'n timau'n cydweithio, yn cydblethu ac yn ategu ei gilydd. Ychwanegwch ein gweithwyr llawrydd ac is-gontractwyr ar y safle, ein cleient a threfnwyr yr ŵyl i'r gymysgfa, ac fe gewch chi #UnTîm.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae #UnTîm wedi tyfu, ac yn ddiweddar buom yn rheoli, yn dylunio, yn adeiladu ac yn rhedeg Pafiliwn Cymru, yn ogystal â chael ein comisiynu gan S4C i gynhyrchu eu cynnwys digidol, rhaglen ddogfen awr o hyd a dwy raglen gerddoriaeth hanner awr o hyd. Dyma lle mae ysbryd yr 'Un Tîm' yn dod yn fyw yng Ngŵyl An Oriant.

Gyda chymaint yn digwydd dros naw diwrnod yn y digwyddiad byw, mae cydweithio'n allweddol i lwyddiant yr Ŵyl. Roedd galluogi gwelededd, rhannu gwybodaeth a bod yn agored ar draws y prosiect a threfniadaeth yr Ŵyl yn golygu bod pob tîm wedi rhagori.

Edrychwch ar y prosiectau gorffenedig yma. Roedd Un Tîm wrth ei fodd yn mynd yn ôl i'w wreiddiau Celtaidd!

Ydych chi'n chwilio am eich #UnTîm eich hun?

Nid Gŵyl Ryng-Geltaidd An Oriant yw'r unig brosiect sy'n elwa o'n dull gweithredu 'Un Tîm' yma yn Orchard. Edrychwch ar enghreifftiau o rai o'n prosiectau ymgyrch a dywedwch helo wrth ein timau amlddisgyblaethol a fydd yn gallu cyflawni eich dangosyddion perfformiad allweddol, heb i chi orfod defnyddio asiantaethau gwahanol. Ac rydyn ni i gyd o dan yr un to. Hawdd.

Felly y cwestiwn yw... sawl asiantaeth sydd ei angen i'ch helpu i gyflawni eich briff?

Dim ond Un, os gofynnwch i ni.

Siaradwch â'n tîm rheoli digwyddiadau

newyddion a syniadau.