newyddion a syniadau.

Dathlu ein safle fel un o blith '100 Asiantaeth Orau 2019' y Drum

Yr uchaf ar y rhestr o blith cwmnïau o Gymru

Rydym yn cloi 2019 gyda buddugoliaeth lwyddiannus arall wrth i ni gyrraedd safle rhif 14 ar restr '100 Asiantaeth Orau 2019' y Drum - sy'n golygu mai ni yw prif asiantaeth Cymru, gyda'n safle uchaf erioed ar y rhestr!

Gan sicrhau’r 14eg safle allan o 100 posibl, mae 100 Uchaf y Drum yn ddathliad o'r asiantaethau annibynnol gorau ledled gwledydd Prydain. Yn seiliedig ar Gyfrifiad Asiantaethau Annibynnol y Drum (ulr), dyma'r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr o'i bath o berfformiad cwmnïau marchnata a chyfathrebu gwledydd Prydain.

Wrth sôn am y fuddugoliaeth, dywedodd ein Cyfarwyddwr, Jim;

"Mae hwn yn llwyddiant aruthrol yn hanes y cwmni, oherwydd hwn yw ein safle uchaf hyd yma yn y 100 Uchaf, ac mae'n ddiweddglo gwych i'r flwyddyn.

Y flwyddyn nesaf, byddwn yn dathlu ein deng mlwyddiant  fel Orchard, ac mae'r llwyddiant hwn yn ychwanegiad i'w groesawu at ein rhestr hir o gyflawniadau.

Rydym wedi creu busnes ffyniannus gyda thîm talentog dros ben, sy'n cynhyrchu pethau gwych yn barhaus ac mae'n hynod o braf cael cydnabyddiaeth am hyn yn y fath fodd."

newyddion a syniadau.