newyddion a syniadau.

Dathlu ein dengmlwyddiant.

Rydym yn dathlu'r 10!

Mae 2020 yn flwyddyn fawr i ni yma yn Orchard, wrth i ni ddathlu ein dengmlwyddiant. Ac mae gennym lawer i'w ddathlu!   

Mae gennym gynlluniau cyffrous ar y gweill gan gynnwys sgyrsiau gyda'n haelodau tîm mwyaf newydd a'r rhai mwyaf profiadol (bydd mwy am hyn ar ein cyfryngau cymdeithasol), byddwn yn edrych yn ôl ar ein prosiectau a'n cleientiaid dros y ddegawd ddiwethaf, ac wrth gwrs parti pen-blwydd heb ei ail yn ddiweddarach yn y flwyddyn!  

Rydych chi'n rhan mor bwysig o'n stori, ac rydym yn awyddus iawn i ddathlu hyn gyda chi. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw llygad ar ein gwefan ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr holl ddathliadau diweddaraf, wrth i ni fyfyrio ar ein taith dros y 10 mlynedd diwethaf, ac wrth i ni edrych ymlaen at ein dyfodol. #Orchard10

   

newyddion a syniadau.