newyddion a syniadau.

Dathlu 3 blynedd fel asiantaeth wedi'i hachredu gan yr IPA

Cryfhau ein safle ym myd yr Asiantaethau

Rydym yn falch iawn o fod yn asiantaeth wedi'n hachredu gan yr IPA am y drydedd flwyddyn yn olynol.  Mae'r IPA (Sefydliad yr Ymarferwyr) yn gorff proffesiynol sy'n cefnogi asiantaethau hysbysebu ymatebol yn y DU gyda'r nod o helpu eu haelodau 'fod y gorau y gallant fod'.

Wrth sôn am ein hachrediad, meddai'r Cyfarwyddwr, Jim Carpenter,

"Mae ein haelodaeth o'r IPA yn werthfawr iawn, nid yn unig i ni'n hunain gyda'r holl ddarpariaeth o wybodaeth am y farchnad ac adnoddau arbenigol eraill, ond hefyd i'n cleientiaid presennol a darpar gleientiaid.

Mae achrediad IPA yn golygu buddsoddi mewn pobl, prosesau cadarn, ymrwymiad i'r arferion gorau ac yn anad dim, ffocws ar effeithiolrwydd.

Rydym yn falch iawn o'r aelodaeth hon ac yn awyddus i sicrhau y gallwn fanteisio i'r eithaf arni, ar ein cyfer ni ein hunain a'n cleientiaid."

newyddion a syniadau.