newyddion a syniadau.

Y Gynghrair 10 mlynedd ... Seren ieuengaf Clwb Pêl-droed Menywod Cyncoed

Cawsom gyfle am sgwrs gyda chwaraewr ieuengaf Clwb Pêl-droed Menywod Cyncoed, seren y dyfodol, Millie Jones sydd ond yn 15 oed

Yn dilyn ei hwythnos gyntaf lwyddiannus gyda Chlwb Pêl-droed Menywod Cyncoed, fe gawsom gyfle am sgwrs gyda Millie Jones. Er ei bod ond yn 15 oed, fe sgoriodd Millie yn ei gêm gyntaf gyda'r clwb yn erbyn y Fenni, gan fynd ymlaen i ennill y gêm, a'u helpu yn eu hail fuddugoliaeth y tymor hwn.

O: Llongyfarchiadau Millie ar ymuno â Chlwb Pêl-droed Menywod Cyncoed a sgorio yn eich gêm gyntaf - a chithau ond yn 15 oed. Sut deimlad oedd hynny?

M: Roeddwn i'n nerfus ond roedd hi'n gyffrous cael chwarae fy ngêm gyntaf gyda'r menywod, roedd yn anhygoel! Yr ymdeimlad cyfan, y pwysau a chyflymder y gêm. Ar ôl 15 i 20 munud fe wnes i setlo i mewn i'r gêm ac erbyn y diwedd roedden ni wedi sicrhau'r canlyniad roedd ei angen arnom.

O: Ydych chi wastad wedi bod eisiau chwarae pêl-droed?

M: Roeddwn i bob amser yn mwynhau chwarae pêl-droed yn ystod amser egwyl gyda'r bechgyn yn yr ysgol ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Fy chwaer oedd y gôl-geidwad ac yna dechreuon ni'r tîm pêl-droed merched cyntaf yn ein hysgol gynradd, a fi oedd y capten.

Yn 9 oed roeddwn yn gapten ar Aber Aces cyn iddynt uno â Chlwb Pêl-droed Tredegar yn 2018, ond roeddwn yn dal yn gapten nes i mi adael ym mis Ionawr. Roeddwn hefyd yn aelod o Ganolfan Berfformio Gwent gyda Charlotte Preen a ddaeth i ben ym mis Ebrill 2019. Law yn llaw â hyn, roeddwn hefyd yn aelod o dîm Rhanbarthau Ystrad o dan 15 am 2 flynedd, tra'n hyfforddi hefyd gydag Aber Aces (Tredegar) ac yn chwarae gemau'r Sul hyd nes i mi arwyddo gyda Chyncoed ym mis Ionawr 2020. Loren Dykes oedd fy hyfforddwr ac roedd hi'n hyfforddwr, yn chwaraewr ac yn berson gwych. Cefais un tymor hefyd gyda Phêl-droed Sir Caerffili.

Rwyf wedi bod yn hyfforddi yng Nghyncoed ers mis Chwefror diwethaf, ychydig cyn fy mhen-blwydd yn 15 oed. Rhoddodd Fern a Michelle gyfle i mi hyfforddi gyda nhw, ac roeddwn i'n gobeithio y bydden nhw'n rhoi cyfle i mi arwyddo. Pan ofynnon nhw i mi arwyddo, dyna oedd y teimlad gorau erioed! Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr eu bod nhw wedi rhoi'r cyfle hwn i mi a hoffwn ddiolch i'r ddwy ohonynt. DIOLCH YN FAWR IAWN iddyn nhw a'r tîm cyfan sy'n wirioneddol anhygoel.

O: Fe gawsoch chi hefyd ail fuddugoliaeth y tymor yn erbyn y Fenni ac ennill chwaraewr yr wythnos! Sut mae'r Gynghrair wedi bod hyd yn hyn?

M: Mae'r Gynghrair wedi bod yn brofiad gwych ac mae wedi fy herio i fel chwaraewr.

O: Wrth ichi godi drwy'r gynghrair, beth yw eich gobeithion ar gyfer pêl-droed i fenywod yn y dyfodol?

M: Hoffwn i weld mwy o bêl-droed menywod ar y teledu, ac yn cael ei chwarae mewn stadia mwy o faint ac yn cael gwell cydnabyddiaeth wrth i gêm y menywod ddod yn fwy cystadleuol oherwydd y dalent sydd i'w chael.

Mae un peth yn sicr - mae Millie yn gystadleuydd brwd iawn gyda dyfodol disglair o'i blaen ym myd y bêl. Pob lwc Millie!

Cefnogwch eich tîm lleol!

www.welshpremierwomensleague.co.uk

#OrchardWPWL #WPWL10

newyddion a syniadau.