newyddion a syniadau.

Orchard yn parhau â'u partneriaeth gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru

Wrth i sector chwaraeon Cymru ffynnu, mae Orchard yn parhau gyda'u cefnogaeth

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn parhau â'n partneriaeth gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) ar gyfer 2020.

Rydym eisoes yn gweithio gyda brandiau chwaraeon mawr a chwmnïau fel Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Criced Morgannwg, Tîm Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, ac mae'r bartneriaeth hon gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru yn cryfhau ein hymroddiad i'r sector chwaraeon yng Nghymru ymhellach. Hefyd, yn 2019 cawsom ein prosiect mwyaf hyd yma gyda Gŵyl Cynghrair Pencampwyr UEFA yn Madrid, a ni oedd prif noddwyr Uwch Gynghrair Menywod Cymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Yn ôl Natalie Wilson, ein Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid,

"Mae'r bartneriaeth hon yn wych ac mae'n gam naturiol ymlaen i ni am ein bod wedi bod yn rhan o'r sector chwaraeon yng Nghymru ers sawl blwyddyn bellach. Mae'r Gymdeithas yn rhannu ein brwdfrydedd a'n hymrwymiad i ddatblygu proffil chwaraeon yng Nghymru ac rydym yn fwy na pharod i barhau â'r datblygiad parhaus hwn"

Dywedodd Victoria Ward, Prif Weithredwr Cymdeithas Chwaraeon Cymru:

"Rydym wrth ein boddau y bydd ein perthynas ag Orchard yn parhau, yn enwedig o ystyried eu hymrwymiad ehangach i gefnogi'r sector chwaraeon yng Nghymru a'u potensial i ychwanegu gwerth gwirioneddol i waith ein haelodau."

Mae'r Gymdeithas yn gorff annibynnol sy'n awyddus i ddwyn ynghyd y rheini sy'n ymwneud â'r gwaith o ddarparu chwaraeon yng Nghymru er mwyn bod yn gryfach ac yn fwy llwyddiannus, gan gyfrannu at greu cymdeithas sy'n iach i'r dyfodol.

wsa.wales

newyddion a syniadau.