newyddion a syniadau.

Orchard yn bowlio am flwyddyn arall

Mae Orchard yn falch o fod yn bartner Digwyddiadau a Chyfryngau swyddogol Criced Morgannwg

Mae ein cariad tuag at chwaraeon yn parhau yma yn Orchard, ac rydym wrth ein boddau'n cyhoeddi ein partneriaeth barhaus gyda Criced Morgannwg fel eu partner Digwyddiadau a Chyfryngau swyddogol.

Ar ôl cyhoeddi'n ddiweddar estyniad ein partneriaeth gyda’r Gymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA), ac yn fod brif noddwr Cynghrair Merched Cymru am y bedwaredd flwyddyn, rydyn ni’n ymroddedig yn ein cefnogaeth o’r sector Chwaraeon yng Nghymru.

Meddai Alastair Wilson, y Cyfarwyddwr Digwyddiadau,

"Mae parhau â'n partneriaeth â Criced Morgannwg am yr ail flwyddyn fel eu partner Digwyddiadau a Chyfryngau swyddogol yn cryfhau ein perthynas hirsefydlog â'r clwb. Rydym wrth ein bodd yn cefnogi Criced Morgannwg gyda'n gwasanaethau parhaus a byddwn yn chwarae ein rhan yn eu llwyddiant yn ystod y tymor sydd i ddod."

Dywedodd Pennaeth Adran Fasnachol Criced Glamorgan, Huw Warren:

“Wnaethon ni gweithio gyda Orchard ar nifer o brosiectau llwyddiannus blwyddyn ddiwethaf ac rydyn ni wrth ein moddau i barhau i weithio gyda nhw yn 2020. Mae hi’n mynd i fod yn haf cyffroes unwaith eto, a fydd Orchard yn chwarae rhan ganolog i helpu ni ddarparu profiad ardderchog ar draws ein digwyddiadau pellgyrhaeddol.”

Ar gyfer gemau eleni, cliciwch yma.

www.glamorgancricket.com

#GoGlam

newyddion a syniadau.