newyddion a syniadau.

Y gynghrair 10 mlynedd ... Clwb Pêl-droed Prifysgol Met Caerdydd

Cawsom gyfle am sgwrs gyda Chyfarwyddwr Perfformiad a Rheolwr Clwb Pêl-droed Prifysgol Met Caerdydd, Kerry Harris

Wrth i dymor Uwch Gynghrair Merched Cymru 19/20 barhau, fe gawsom gyfle am sgwrs gyda Kerry Harris i drafod ei hamser gyda chlwb pêl-droed Prifysgol Met Caerdydd a'i gobeithion am ddyfodol y gynghrair.

O: Beth yw eich rôl chi yng nghlwb Prifysgol Met Caerdydd ac ers faint rydych chi wedi bod gyda'r clwb?

K: Fi yw cyfarwyddwr perfformiad a rheolwr y clwb. Dechreuais i fel chwaraewr yn y clwb yn 2000 ac yna dechreuais hyfforddi'r clwb yn 2002

O: Beth oedd barn pobl am bêl-droed menywod pan ddechreuoch chi gymryd rhan mewn pêl-droed menywod gyntaf?

K: Roedd y clwb ei hun yn cael ei ystyried yn fwy o dîm cymdeithasol; rwy'n credu bod pêl-droed menywod ar y pryd yn cael ei gweld fel camp eilradd i bob pwrpas.

O: Ydych chi'n credu bod y canfyddiadau wedi newid?

K: Ydw, yn bendant! Does ond rhaid ichi edrych ar y proffesiynoldeb ar draws y byd, y niferoedd sy'n gwylio a'r cefnogwyr. O'n rhan ni ein hunain, mae ein proffil wedi gwella'n ddramatig dros y blynyddoedd, nid yn unig yn y wlad hon ond hefyd yn rhyngwladol. Mae gennym nifer cynyddol yn ein dilyn ac mae rhai o'r rhain yn cynnwys pobl o dramor. Wedi dweud hynny, mae yna dipyn ffordd i fynd eto, yn sicr yng Nghymru o ran gwneud y gêm yn fwy deniadol.

O: Beth yw eich atgof gorau gyda Met Caerdydd?

K: Ennill y trebl ddwywaith, ac wrth gwrs gorffen yn ail yng ngemau'r grŵp ym Mhencampwriaeth UEFA y llynedd. Roedden ni wrth ein bodd ond eto'n siomedig am fod yr ymgyrch honno'n dangos pa mor gystadleuol ydyn ni a pha mor agos ydyn ni at fynd ymlaen i'r cam nesaf.

O: Beth yw eich gobeithion ar gyfer dyfodol yr Uwch Gynghrair?

K: Y bydd y gynghrair yn tyfu o ran cystadleuaeth ac ansawdd chwaraewyr, a'n bod yn ei gwneud yn fwy deniadol i gefnogwyr, ond hefyd ein bod ni'n cadw chwaraewyr yng Nghymru.

Cefnogwch eich tîm!

#WPWL10 #OrchardWPWL

www.cymrufootball.wales/wpwl/

newyddion a syniadau.