newyddion a syniadau.

Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy dorri SAITH record y byd gyda Guinness World Records

Daeth Orchard ynghyd ag S4C a Guinness World Records i dorri cymaint o recordiau byd â phosibl yng Nghymru ar Ddydd Gŵyl Dewi

Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2020, cafodd Cymru ddathliad go arbennig drwy dorri, nid un, ond SAITH record byd gyda’r Guinness World Records. Daeth llawer o bobl ynghyd o bob cwr o Gymru i geisio torri recordiau byd o dan lygaid craff Beirniaid y Guinness World Records.

Ymhlith y recordiau a dorrwyd roedd:

  1. Y bwa dynol hiraf
  2. Y pice ar y maen fwya
  3. Y 50m cyflymaf yn tynnu cwch cul, gan fenyw
  4. Y nifer mwyaf o ganhwyllau i'w diffodd gan gliciau sawdl mewn un munud
  5. Y Ddawns werin Gymreig fwyaf
  6. Y nifer mwyaf o driciau rheoli pêl 'hot stepper' mewn un munud
  7. Y nifer mwyaf o 'knee catches' pêl-droed mewn 30 eiliad

Yn ôl Craig Glenday, Prif Olygydd GWR

“Am ffordd wych o ddathlu Dydd Gŵyl Dewi – ac ysbryd anturus y Cymry – drwy wynebu rhai o heriau Guinness World Records? Mae’n gyfle i osod Cymru ar y map recordiau byd a defnyddio’r tystysgrifau swyddogol hyn i ddenu sylw gweddill y byd: “Mae’n swyddogol: Mae Cymru yn anhygoel!”

Dywedodd Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar lein S4C,

“Rydym wedi llwyddo i dorri sawl record yn ystod y dydd mewn sawl ardal o Gymru, ac mi oedd gorffen yn Aberystwyth yn ddiweddglo perffaith i'r digwyddiad cyfan.

"Trwy weithio gyda Guinness World Records, rydym wedi dangos ein hiaith, ein diwylliant ac ein cenedl i'r byd, ar ddiwrnod nawddsant Gymru."

Yn ôl Adrian Jones, Pennaeth Cynhyrchu Orchard,

“Mae gweithio ar brosiect fel yr un yma yn brofiad anhygoel. Mae’n hwyl gofyn cwestiynau fel sut mae pobi’r pice ar y maen mwyaf yn y byd? Wedi’r cyfan, dechreuodd y Guinness World Records ei hun gyda’r cwestiwn, beth yw’r aderyn hela cyflymaf yn Ewrop? Mae hyn yn gyfle gwych i greu cynnwys i arddangos Cymru i weddill y byd.”

Bydd y recordiau llwyddiannus hefyd yn cael eu cofnodi yn rhifyn 2021 o’r Guinness World Records fydd yn mynd ar werth ym mis Medi.

Cymerwch gip ar y cyffro i weld sut aeth ein tîm ni ati i ddod â’r Guinness World Records yn fyw.

newyddion a syniadau.