Allwch chi ein helpu ni i dyfu?

Rhagori gydag Orchard

Rheolwr Contract Cyfrif Allweddol

Cyf: TP-21

Rydyn ni’n chwilio am Rheolwr Contract Cyfrif Allweddol fydd â gallu i reoli ymgyrchoedd aml-asiantaeth, aml-blatfform llwyddiannus i un o brif Gyfrifon Orchard. Rhugl yn y Gymraeg. 

Ai chi yw’r person hwn? Rydym am glywed gennych chi.

Anfonwch eich CV atom: [email protected]

Lawrlwythwch y swydd ddisgrifiad yma