Allwch chi ein helpu ni i dyfu?

Rhagori gydag Orchard

Rheolwr Tendro a Chaffael

Cyf: TP-TPM22

Oes gennych chi hanes profedig o reoli cyflwyniadau tendr ymgyrchoedd aml-asiantaeth, aml-blatfform llwyddiannus? Ydych chi'n angen meddwl strategol a set sgiliau sy’n canolbwyntio ar fanylion? Rydym am glywed gennych!

Llwythwch y disgrifiad swydd llawn i lawr yma

Anfonwch CV i: [email protected]

Cau: 08/07/22

Rheolwr Ymgyrchoedd Cyfathrebu

Cyf: JM_CCM

Bydd y Rheolwr Ymgyrchoedd Cyfathrebu yn meddu ar strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu. Bydd hyn yn cynnwys llunio, ysgogi a chyflawni strategaeth yn unol â chanllawiau ac amcanion y brand ar ran portffolio cleientiaid Orchard sydd wedi ennill gwobrau. Yn ddelfrydol yn siaradwr Cymraeg rhugl

Anfonwch CV cyfredol atom a chrynodeb (1 tudalen ar y mwyaf) yn nodi pam mai chi yw’r person cywir i ymuno â’n tîm i [email protected]

Lawrlwythwch y swydd ddisgrifiad yma

Cau: 17/08/22