Allwch chi ein helpu ni i dyfu?

Rhagori gydag Orchard

Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus

Cyf: LC-PR21

Rydyn ni’n chwilio am Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus fydd â gallu i lunio, gyrru a chyflawni strategaethau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar draws portffolio cleientiaid llwyddiannus Orchard. Siaradwr Cymraeg yn hanfodol.

Ai chi yw’r person hwn? Rydym am glywed gennych chi.

Anfonwch eich CV atom: [email protected]

Lawrlwythwch y swydd ddisgrifiad yma

Gweinyddydd Swyddfa

Cyf: FM-OA21

Ydych chi'n frwdfrydig, yn greadigol ac yn aelod da o'r tîm?

Rydyn ni'n chwilio am Gweinyddydd Swyddfa fydd yn gyfrifol am reoli'r dderbynfa a rhoi croeso cyfeillgar i'r rhai sy'n ymweld â'r swyddfa.

Anfonwch CV i: [email protected]

Llwythwch y swydd-ddisgrifiad llawn i lawr yma

Dyddiad cau: 30/09/21