Rheoli Lleoliadau.

Rydyn ni’n llwyr ymroddedig i sicrhau digwyddiadau busnes o'r radd flaenaf, felly dewch atom i drafod a gadewch i ni arwain y ffordd. Drwy ein rhwydwaith helaeth o bartneriaid yn y maes, gallwn reoli pob agwedd ar gynnal digwyddiadau yma yn y DU, gan wybod y bydd ein partneriaid dibynadwy yn gwireddu popeth sy’n ofynnol. Dal yn ansicr ynghylch beth y gall ein rheolwyr lleoliadau ei wneud i chi? Wel, yn gryno...

Mae rheolwr lleoliad...

01
yn meddwl amdanoch chi.

Yn y bôn, dyma eich ffrind gorau ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yn unrhyw le gan fod ganddo’r wybodaeth am y gwasanaethau gorau sydd ar gael yn ôl eich anghenion a'ch cyllideb.

02
yn gwybod y cyfrinachau i gyd.

Mae’n rhywun sy'n gwybod am yr holl fwytai, gwestai a chyfleusterau gorau yn yr ardal, ac mae ganddo ddealltwriaeth dda o’r arferion a’r disgwyliadau diwylliannol lleol.

03
yn llawn gwybodaeth leol.

Mae’n rhywun sy’n llawn gwybodaeth leol, fanwl am yr ardal a/neu'r rhanbarth sydd dan sylw gennych gydag argymhellion am yr adloniant gorau, y bwyd mwyaf blasus a'r trefniadau teithio gorau.

Siaradwch â'n tîm arddangosfeydd