Rheoli Cynadleddau Proffesiynol.

Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn Drefnwyr Cynadleddau Proffesiynol. Yn fyr – rydyn ni’n drefnus iawn, yn wybodus ac yn cyflawni popeth mewn ffordd broffesiynol iawn. Rydyn ni’n gweithredu fel ymgynghorwyr i'ch pwyllgor trefnu cynadleddau, gan gynnig sgiliau arbenigol a chryn dipyn o ddealltwriaeth a gwybodaeth yn sgil ein blynyddoedd o brofiad yn y busnes.

01
Rydyn ni’n gwneud y mân drefniadau fel nad oes yn rhaid i chi.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn ni’n cynnig mewnbwn i chi, ond ein prif rôl yw un ysgrifenyddol. Bydd y pwyllgor yn parhau i reoli'r digwyddiad, tra bo'r Trefnwyr yn gweithredu fel Rheolwyr y Prosiect. Rydych chi’n gadael y dyletswyddau gweinyddol i ni, gan roi mwy o amser i chi ganolbwyntio ar gynnwys y rhaglen.

FA Wales Conference set up with audience and press

02
Rydyn ni’n cynllunio.

Mae hyn yn cynnwys ymdrin â chofrestriadau, cynllunio a gweinyddu rhaglen waith gyffredinol, a chynllunio a threfnu digwyddiadau cymdeithasol

Stage with female presenter and 3 guests

03
Rydyn ni’n paratoi.

Mae hyn yn cynnwys paratoi a gweithredu cynlluniau marchnata, rheoli dylunio, argraffu a dosbarthu dogfennau, a llogi/cyfrifoldeb dros  y seddi, arwyddion, celfi, offer clyweledol.

Taste Wales stage with presenter talking at podium and crowd

04
Rydyn ni’n trefnu.

Mae hyn yn cynnwys trefnu cyfieithu a chyfieithu ar y pryd, recriwtio a briffio staff y gynhadledd, archebu llety, trefnu hyfforddwyr a throsglwyddiadau unigol, trefnu teithiau'r cynrychiolwyr, a rheolaeth ar y safle yn gyffredinol.

Siaradwch â'n tîm rheoli cynadleddau proffesiynol

Bio Wales stage with presenter talking at podium