Cinio Gwobrau Rhyngwladol Bwytai Cadwyn.

// Cinio Gwobrau Rhyngwladol Bwytai Cadwyn

Y briff

Dod â phartneriaid allweddol o gyrchfannau yng ngwledydd Prydain ac yn rhyngwladol at ei gilydd, drwy gynnal cinio gwobrwyo i dros 700 o gynadleddwyr.

Gyda chynrychiolwyr yn cyrraedd o gyrchfannau yng ngwledydd Prydain ac yn rhyngwladol, dyma'r drydedd flwyddyn i ni gael ein penodi i drefnu'r digwyddiad, sydd eisoes wedi cynyddu o ran maint ers ei flwyddyn gyntaf yn 2016. Roedd yn bwysig dod â phartneriaid ynghyd a meithrin perthnasau tra'n gwireddu gwerthoedd craidd y cwmni a chael hwyl.

Dealltwriaeth

Gan gyfuno lleoliad newydd yn Llundain gyda bywiogrwydd ac egni Johannesburg, fe wnaethon ni greu 'dinas o fewn dinas' gan ddod â'r lle yn fyw. Fe wnaethom greu arddangosfeydd bwrdd pwrpasol a dylunio ardal blaen y bar gyda deunyddiau wedi'u hailgylchu i greu naws trefol. Cafodd hyn ei gyfoethogi gan gynllun goleuo lliwgar oedd yn defnyddio gobos wedi'u gwneud yn bwrpasol ar sail nenlinell Johannesburg.

Ateb

Darparwyd gwasanaeth rheoli digwyddiad llawn gennym, o'r cysyniad cyntaf hyd at y noson ei hun a'r gwaith cysoni ar ôl y digwyddiad.

O waith rheoli'r digwyddiad a'r cynadleddwyr, o ddylunio a chreu'r digwyddiad i'r ochr glywedol, adloniant, ffotograffiaeth, graffeg ac argraffu - fe ddarparwyd popeth gennym ni.

Buom yn trafod â'r lleoliad bob dydd, er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth logistaidd yn cael ei chyfleu a bod pob elfen yn barod ar gyfer y digwyddiad ei hun.

Adborth

Roedd y digwyddiad yn crisialu calon y cwmni ac yn dathlu llwyddiant ei bobl. Digwyddiad i'w gofio.

"Rydym wedi cael adborth cadarnhaol tu hwnt gan y mynychwyr. Roedd popeth yn drefnus iawn, gwerthfawrogwyd y themâu a'r elfennau bach unigryw gan lawer o bobl ac ychwanegodd hyn yn fawr at y digwyddiad. Roedd yr adloniant hefyd yn wych felly diolch yn fawr iawn ar ran yr holl bartneriaid. "

Paul, Head of Reward and People