Gŵyl Cynghrair Pencampwyr UEFA 2019, Madrid

// UEFA

Y briff

Cynllunio a chynhyrchu Gŵyl Pencampwyr UEFA dros 4 diwrnod ac ar draws 3 safle yng nghanol dinas Madrid, ochr yn ochr â Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2019.

photo showing crowds at concert

Prif amcanion

 • Cynllunio a chynhyrchu'r ŵyl 4 diwrnod
 • Defnyddio 3 safle yng nghanol dinas Madrid i redeg law yn llaw â gêm derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2019
 • Rheoli a chynhyrchu'r digwyddiad yn llawn gan gynnwys: 
  •     Rheoli a chynllunio'r safle
  •     Cynhyrchu llwyfan
  •     Cynhyrchu Cae'r Pencampwyr
  •     Rheoli Partneriaid Masnachol
  •     Rheoli dylunio a brandio
  •     Rheoli arddangosfeydd
  •     Rheoli diogelwch
  •     Ffilmio'r digwyddiadau
  •     Archebu a chontractio artistiaid

Dealltwriaeth

Ar ôl bod â rhan yn y gwaith o gynhyrchu cynnwys y llwyfan ar gyfer Gŵyl Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd (2017) a Kiev (2018), roeddem yn ffodus fod gennym ddealltwriaeth dda o'r digwyddiad cyn i ni gymryd y cam nesaf i reoli'r digwyddiad yn llawn. Gyda'r sylfaen hon yn ei lle, roeddem yn gallu canolbwyntio ar gymryd fformat yr ŵyl a'i chymhwyso i leoliad newydd - Madrid. Un o'r prif heriau a wynebodd y tîm oedd y gofod cyfyngedig oedd ar gael yn y tri safle oedd wedi'u neilltuo ar gyfer y digwyddiad ym Madrid. Mae Cae Chwarae'r Pencampwyr, Arddangosfa Tlws y Pencampwyr ac Arddangosfa Crysau oll yn elfennau sylfaenol i bob gŵyl, ac mae pob elfen yn unigryw felly mae'n gofyn am gynllunio pwrpasol oherwydd y cyfyngiadau ar ofod, gyda'r tîm yn bwrw eu rhwyd y tu hwnt i Sbaen i feithrin perthynas â chyflenwyr a phartneriaid ledled y DU, Iberia a chyn belled ag Wcráin.   

Un o'r elfennau pwysicaf oedd rheoli Partneriaid Masnachol (MasterCard, PepsiCo, Heineken, Expedia, Nissan, Sony PlayStation, Gazprom a Santander), oedd yn hyrwyddo eu brandiau ar draws yr ŵyl. 

Atebion

Gyda phrinder lle, bu'n rhaid i'n tîm ddylunio'r safle i wneud y gorau o'r lle oedd ar gael ar draws 3 sgwâr cyhoeddus rhyng-gysylltiedig – gan ganiatáu ar gyfer llif diogel y cynulleidfaoedd a'r modd yr oedd y safleoedd hyrwyddo oedd ar gael i bartneriaid masnachol wedi'u trefnu. Gyda dros 600,000 o ymwelwyr yn dod i'r ŵyl dros y 4 diwrnod, roedd hyn yn eithriadol o bwysig.

Fe wnaethom adeiladu strwythur pwrpasol dros y ffynnon hanesyddol ar Puerta del Sol, a ddarparodd lwyfan uchel ar gyfer Arddangosfa Tlws y Pencampwyr – atyniad mwyaf poblogaidd yr Ŵyl. Gan weithio gyda PepsiCo, defnyddion ni ein cefndir fel hyrwyddwyr cerddoriaeth i gontractio'r ddeuawd fyd-enwog Dimitri Vegas a Like Mike ar eu rhan. Ni hefyd oedd yn gyfrifol am gynllunio'r cynhyrchiad ar gyfer gweddill artistiaid y Prif Lwyfan ar draws y 4 diwrnod, gan gynnwys y sêr enwog o Golombia, Sebastian Yatra a Carlos Vives. 

Un o uchafbwyntiau'r ŵyl yw Twrnamaint y Pencampwyr, lle mae sêr y gêm fel Roberto Carlos, Luis Figo a llu o enwogion eraill yn cystadlu ar Gae'r Pencampwyr ar gyfer y torfeydd niferus. Roedd hyn yn gofyn i ni gynhyrchu arena bêl-droed 5-bob-ochr bwrpasol ar y Plaza Mayor enwog, gan weithio gyda chyflenwyr o Sbaen, Portiwgal a Wcráin. Fe wnaethon ni gymryd yr awenau yn y Real Casa De Correos am y 4 diwrnod, lle gwnaethon ni gynhyrchu Arddangosfa Crysau Sêr UEFA, a lleoliad yr #EqualGame – menter allgymorth gymdeithasol UEFA. 

Roedd ein criw teledu hefyd ar y safle i ffilmio'r digwyddiad ar ran UEFA, gan gynhyrchu ffilmiau o bigion y dydd ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol UEFA a'u gwefan swyddogol.

I grynhoi, roedd rhaglen yr ŵyl 4 diwrnod yn cynnwys

 • 40 + o berfformiadau cerddorol ar y prif lwyfan
 • Arena pêl-droed bwrpasol yn cynnal 4 diwrnod o sesiynau a Thwrnamaint y Pencampwyr a ddangoswyd ar deledu
 • Arddangosfa arbennig Tlws Cynghrair y Pencampwyr
 • 3 x arddangosfa 
 • 8 x  hyrwyddiad partner masnachol
 • Siop nwyddau UEFA

Yr ŵyl ei hun oedd yr ŵyl fwyaf llwyddiannus yn ei hanes 10 mlynedd, gyda'r heddlu'n amcangyfrif bod 600,000 o ymwelwyr wedi dod i'r digwyddiad ar draws 4 diwrnod. Denodd Twrnamaint y Pencampwyr 6,000,000 o ymweliadau ar broffil Facebook UEFA.