technoleg ymgolli.

Mae ein tîm creu profiadau trochol yn ddeinamig, yn flaengar ac yn arloesol – yn union fel technoleg drochol ei hun. Mae ein camerâu yn ffilmio ym mhob cyfeiriad, felly rydyn ni'n gyfarwydd iawn â mynd uwchlaw a thu hwnt - yn llythrennol - i gael y llun perffaith. O greu cynnwys trochol, i gynhyrchu a golygu, gallwn gynnig pecyn llawn er mwyn creu amgylcheddau rhithwir gwirioneddol drawiadol. Cysylltwch â ni.

01
Trochol?

AR, VR, MR – cymaint o fyrfoddau! Ond beth mae pob un ohonyn nhw'n ei olygu? Yn syml –

Realiti estynedig (AR) yw'r hidlenni anhygoel hynny rydych chi’n eu defnyddio ar lwyfannau fel Instagram neu Snapchat. Mae pawb yn eu defnyddio (ac rydyn ni'n gwybod yn iawn eich bod wedi rhoi cynnig ar y hidlen ci yna...)

Caiff rhith-wirionedd (VR) ei ffilmio ar raddfa 360 – gan gynnig persbectif newydd sbon ar sut rydych chi'n gwylio fideo. Gyda setiau pen pwrpasol, mae rhith-wirionedd yn gadael i chi brofi amgylcheddau digidol o bob ongl, a does dim pendraw i'r hyn sy'n bosibl.

Realiti cymysg (MR) yw pan fyddwn yn cymysgu realiti estynedig a rhith-wirionedd gyda'i gilydd. Credwch chi ni, mae'n anhygoel.

02
Hollol gyfoes.

Creu cynnwys 360 yw'r peth mawr ar hyn o bryd, felly, yn amlwg, rydyn ni ar flaen y gad.

O ran creu profiad brand trochol, rydyn ni'n arwain y ffordd o ran cynnig profiadau rhith-wirionedd, realiti estynedig a realiti cymysg.

03
Nid dyna'r pendraw chwaith.

Ni yw'r unig gwmni yng Nghymru sy'n bartner gyda Rhaglen Arloeswyr Nokia – a ni sydd â’r camera rhith-wirionedd stereosgopig proffesiynol cyntaf yn y byd. O dan ddŵr, ar y ddaear, super slo-mo – mae popeth yn bosib.

04
Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ffrydio'n fyw yn 360?

Wel mae'n wir! Gallwn fynd â'ch digwyddiad i gynulleidfa fyd-eang – gyda'r sedd orau yn y tŷ. Gallwch fod yno heb fod yno mewn gwirionedd.

Siaradwch â'n tîm 360 a rhith-wirionedd

A'r cynnyrch terfynol? Os nad yw'r setiau pen caledwedd mawr yn iawn ar eich cyfer chi, gallwn frandio eich setiau bach eich hun i'w defnyddio gyda ffôn clyfar. Drwy lwytho eich cynnwys i Facebook neu YouTube, mae eich creadigaeth derfynol yn hawdd ei chyrchu ac yn haws byth ei gweld. Pethau mwy byth at eich dant? Mae gennym ein sinema 360 ein hunain, sy'n galluogi grwpiau o hyd at 30 o bobl i weld eich gwaith ar yr un pryd. Mae wedi'i rigio'n llawn ac ar gael i'w llogi, gallwch fynd â'ch profiad rhith-wirionedd i'r lefel nesaf.

Edrychwch ar ein cromen 360