Hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau.

Manteisiwch ar ein harbenigedd!

Rydyn ni’n gwybod pa mor frawychus ydy sefyll o flaen camera a siarad ar goedd. Mae hi mor bwysig paratoi a bod yn barod ar gyfer unrhyw beth, a sicrhau bod hyn yn cael ei wneud yn y ffordd fwyaf cadarnhaol posib. Dyna pam ein bod yn cynnig hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau yn ein pencadlys yng nghanol y ddinas. Rydyn ni’n eitha hyderus yn ein proffesiynoldeb ni o ran delio â’r cyfryngau a sut i ymddwyn o flaen camera. 

01
Angen ychydig o gymorth?

Rydych chi wedi dod i’r bobl iawn! Yn ogystal â’n cyfleusterau o'r radd flaenaf, rydyn ni’n cynnal sesiynau hyfforddi dwyieithog wedi’u teilwra’n bwrpasol gan rai o’r hyfforddwyr gorau yn y cyfryngau. Rydyn ni’n gwarantu y gallwn ni wella eich techneg cyfweliad er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf  ar eich cyfleoedd gyda’r cyfryngau. 

people doing media training and computer screen

02
Manteisiwch ar ein harbenigedd!

Mae llu o bethau’n deillio o hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau. Byddwn ni’n eich helpu i fagu eich hyder o flaen y camera, gan efelychu amgylchedd darlledu go iawn a rhoi cynghorion ar sut i roi atebion hyderus a phositif i gwestiynau a all fod yn anodd ar brydiau. Byddwch yn dysgu gan newyddiadurwyr, yn cyfathrebu'n fwy effeithiol, ac yn bwysicaf oll – yn cynyddu eich enw da. Gallwch berffeithio’ch cyfweliadau ar gyfer y cyfryngau gyda chymorth ein harbenigwyr.

mic and glass of water

03
Angen hyfforddiant mewn lleoliad penodol?

Dim problem. Rydyn ni'n hapus i helpu gyda hynny hefyd!

Siaradwch â'n tîm hyfforddi'r cyfryngau

people doing media training