Plant sy'n derbyn gofal - profiad taith rith-wirionedd trwy lygaid plentyn.

// Cyngor Sir lleol

Y briff

Creu profiad rhith-wirionedd ar y system ofal ar gyfer Cyngor Sir lleol. Roedden nhw am ddefnyddio'r ffilm yn dilyn hynny fel cyfrwng i ysgogi empathi a dealltwriaeth mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol.

Amcanion allweddol

  • Defnyddio ystadegau trawiadol i egluro'r system ofal bresennol
  • Creu dealltwriaeth ar gyfer pobl nad ydynt erioed wedi bod yn rhan o'r system ofal
  • Angen bod yn drawiadol ac yn gofiadwy

Ateb

Ar ôl sesiwn syniadau gan y tîm, penderfynwyd mai'r ffilm fwyaf effeithiol fyddai un fyddai'n cael ei dangos o safbwynt plentyn. Pa ffordd well i adrodd stori plentyn nag o lygaid plentyn? Penderfynwyd hefyd na ddylid defnyddio unrhyw actorion yn y cynhyrchiad hwn, ond i gynnwys plant lleol, athrawon a theuluoedd maeth sy'n ymwneud â'r system ofal.

Mae'r profiad yn rhoi’r gwyliwr yn esgidiau’r plentyn sydd ar ei daith drwy’r system ofal. Mae'r gwyliwr yn clywed meddyliau a gofidiau'r plentyn, wrth iddyn nhw brofi'r system o safbwynt y plentyn. Mae hyn yn galluogi'r gwyliwr i uniaethu'n haws. Roedd y gwyliwr yn profi hanes o esgeulustod, cyn cael ei symud i deulu maeth. Gwelwn y caledi o fynd o ysgol i ysgol, a sut y gall rhai gofalwyr a mathau o gymorth newid bywyd plentyn er gwell.

Rhwng pob golygfa, mae'r gwyliwr yn gweld ffaith gyfatebol am y system ofal. Mae'r ystadegau caled hyn yn tanlinellu realiti'r caledi a'r rhwystrau y mae'r plant hyn yn eu hwynebu.

Aeth ein tîm i ymweld ag amrywiaeth o ysgolion, cartrefi maeth a lleoliadau ffilmio i ffilmio'r deunydd, ar gamerâu 360˚ 8k. Yna, gyda doniau disglair ein tîm ôl-gynhyrchu llwyddwyd i greu profiad oedd yn ennyn teimladau cryf ac yn procio'r meddwl yn barod i addysgu, hysbysu ac ysbrydoli.

Mae'r profiad hwn bellach yn cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol ar draws y De, gan addysgu athrawon, swyddogion gyrfaoedd a gweithwyr cymdeithasol am y system ofal.

VR film being shown on video wall

We were looking for a bespoke project to raise awareness of a child’s journey through the care system. Virtual Reality gave us the means to allow our audience to experience this journey themselves-walking a mile in the child’s shoes. Orchard’s expertise and knowledge has helped us produce a fantastic product which has been used successfully in a range of educational settings.

Damian Petts