Rheoli System Glyweledol yn nigwyddiad Gwobr Chwaraewr y Flwyddyn Morgannwg.

// Clwb Criced Morgannwg

Y briff

Cawsom y dasg o ddarparu gwasanaethau clyweledol, gan gynnwys gwaith rheoli'r gwasanaethau clyweledol ar gyfer seremoni wobrwyo lawn yn cynnwys sain, goleuo a chynnwys fideo. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi mwynhau perthynas waith agos gyda Chlwb Criced Morgannwg fel eu dewis gyflenwr ar gyfer eu holl wasanaethau clyweledol, ac fel rhan o hyn, cawsom y fraint o ddarparu gwasanaethau clyweledol ar gyfer Gwobrau Diwedd Tymor Clwb Criced Morgannwg, a hynny ers y pedair blynedd diwethaf. 

Ateb

Darparwyd pecyn goleuo llawn ar gyfer gwobrau, gan gynnwys goleuadau llwyfan LED, goleuadau uwcholeuo batri di-wifr, a phecyn goleuo deallus yn cynnwys pedair golau â phen symudol GLP Impression One, a dau sbotolau Chauvet Rogue. Caniataodd hyn i'r elfen ginio gael ei goleuo'n dda gan ddod â naws hudolus, unigryw i'r elfen wobrwyo.

Ar ben hyn, fe wnaethon ni hefyd gynhyrchu'r holl gynnwys ar gyfer y fideos enwebiadau/enillwyr, y cyfan i'w gweld ar un o'n sgriniau arddangos o'r radd flaenaf, Samsung QM85D UHD, er mwyn sicrhau'r ansawdd gorau posibl. 

Hyn oll o dan ofal ein harbenigwyr rheoli digwyddiadau clyweledol.