Cyngherddau Orchard.Live

// amrywiol

Orchard Live yw hyrwyddwr cerddoriaeth annibynnol mwyaf Cymru, ac mae'n cynhyrchu sioeau mewn lleoliadau sy'n amrywio o glybiau i theatrau, o gestyll i stadiymau, ac ar draws pob genre o gerddoriaeth.

Stage, lights and audience

Fel enillwyr Gwobr yr Hyrwyddwr Rhanbarthol Gorau yng Ngwobrau Busnes Cerddoriaeth Fyw y DU yn 2013, 2016 ac fel deiliaid presennol y wobr, mae ein gwaith mewn digwyddiadau byw yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus fel ymgynghorwyr a thrwy gynnal digwyddiadau mawr, unigryw ledled Cymru.

Mae ein digwyddiadau awyr agored yn yr haf wedi ein gweld ni'n gweithio gyda Jess Glynne a Noel Gallagher, JLS, Little Mix, Olly Murs, ac ar draws llu o leoliadau yng nghestyll harddaf Cymru gyda Pete Tong a'r Heritage Orchestra a Catfish and the Bottlemen (Castell Caerdydd), Madness (Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful), a Black Stone Cherry a Groove Armada (Castell Caerffili).

Rydyn ni hefyd wedi cynhyrchu nifer o ddigwyddiadau stadiwm gan gynnwys JLS a Kings of Leon yn Stadiwm y Liberty, Abertawe; Cyngherddau dathlu'r Gamp Lawn yng Nghymru, Tsunami Relief, a'r Gyngerdd Groeso i ddathlu'r Cwpan Ryder yn Stadiwm y Principality, Caerdydd; Access All Eirias gyda Syr Tom Jones, Olly Murs, Syr Elton John, Lionel Richie, Bryan Adams, Little Mix, Paloma Faith, a Jess Glynn yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn; Dathliad Croeso nôl i dîm Cymru ar ôl Euros 2016 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a digwyddiad awyr agored newydd sbon o'r enw Feels Like Summer gyda Bananarama, ar gyfer Gorffennaf 2019 yng Ngerddi Sophia, Caerdydd.

Rydyn ni hefyd yn gweithio mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru drwy gydol y flwyddyn o ganolfannau mawr gydag artistiaid megis George Ezra, a The Jacksons, i sioeau canolig eu maint gyda'r Happy Mondays, a Katherine Jenkins, i leoliadau bach annibynnol fel Clwb Ifor Bach Caerdydd, Sin City, Abertawe a thu hwnt.

Drwy gyfuno doniau ein timau Cysylltiadau Cyhoeddus, Creadigol a Dylunio yma yn Orchard, mae modd i ni gwmpasu pob elfen yn fewnol, boed hynny drwy adeiladu ein digwyddiadau ein hunain neu drwy helpu ein cleientiaid i wireddu eu rhai nhw, gan gynnwys cyswllt ag artistiaid, rheoli tocynnau, a rheoli digwyddiadau yn eu crynswth. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth archebu talent ar gyfer sefydliadau a digwyddiadau eraill.  

O Elton John i Elvis Costello, o Kings of Leon i Katherine Jenkins, Paolo Nutini i Paul Weller, a'r Fonesig Shirley Bassey i DJ Shadow, a Jack Savoretti i Jess Glynne; ar gyfer pob genre, ym mhob lleoliad, drwy gydol y flwyddyn - edrychwch ar: orchardlive.com

Performer jumping on stage
George Ezra performing on stage
Man playing guitar