Digwyddiad lansio pen-blwydd y Bathdy Brenhinol yn 60.

// Bathdy Brenhinol

Y briff

Hyrwyddo lansiad darn 50c Paddington yr arth i nodi 60 mlynedd o’r Bathdy Brenhinol.

Gweithio mewn partneriaeth â Wild Creations (sy'n enwog am ymgyrchoedd fel y bêl enfawr yn wal castell Caerdydd adeg Cwpan Rygbi'r Byd 2015 a "Staypuft Marshmallow Man" Ghostbusters yn Waterloo).

 Amcanion allweddol

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o'r darn arian
  • Gyrru pobl i'r wefan lle gallan nhw brynu'r darnau arian.

Ateb

Ar ôl sefydlu perthynas waith lwyddiannus â'r tîm yn Wild Creations, llwyddwyd i hwyluso'r broses o wireddu eu cysyniad yng ngorsaf Paddington ar gyfer y digwyddiad wythnos o hyd, gan greu digwyddiad oedd yn cynnig profiad i'r cyhoedd. 

Roedd y cysyniad yn ymwneud â thaith Paddington yr arth wrth iddo deithio i dde Cymru i weld ei ddarnau arian yn cael eu cynhyrchu gan y Bathdy Brenhinol. Cafodd dau ddarn o arian enfawr eu gosod ar y platfform yn dangos y ddau ddyluniad, a defnyddiwyd system seinydd cudd yn y sylfaen a fyddai'n cylchdroi'r darnau arian drwy 180 gradd, bob 30 eiliad. Roedd clip sain i gyd-fynd â hyn yn cyhoeddi “All change at Paddington!” i gysylltu â'u hymgyrch cyfryngau cymdeithasol.

Ar y stondin roedd dau lysgennad brand ac aelod o staff y Bathdy Brenhinol i ddenu ac i roi gwybodaeth i'r cyhoedd drwy ddangos enghreifftiau o'r darnau arian, gan eu cyfeirio at y wefan lle gellid prynu'r darnau arian. 

Fe wnaethon ni hefyd ddarparu'r holl ddogfennau perthnasol ar gyfer cyflawni, adeiladu a chynnal y digwyddiad yn ddiogel gan sicrhau bod yr elfennau fel diogelwch, yswiriant, canllawiau dimensiwn a sŵn, gwaith papur iechyd a diogelwch a thrwyddedau ar gyfer cyfryngau, yn eu lle er mwyn sicrhau proses ddidrafferth i bawb dan sylw.