Ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol ras cefnfor Volvo 2018.

// Ras Cefnfor Volvo

Y briff

Y briff oedd cynnal ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol lawn ar ran Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru ar gyfer Ras Cefnfor Volvo, y digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf ei fri yn y byd. 

Y gyllideb ar gyfer yr holl weithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a'r cyfryngau cymdeithasol oedd £17,000, dros gyfnod o chwe mis yn y cyfnod cyn y digwyddiad ac yn ystod yr achlysur.

Three large sailing yachts

Amcanion allweddol

 • Denu o leiaf 130K o ymwelwyr i safle'r gystadleuaeth ym Mae Caerdydd
 • Hybu ymgysylltiad cymdeithasol drwy sianelau cyfryngau cymdeithasol Croeso Caerdydd
 • Helpu i yrru twristiaeth i'r ardal
 • Ymgysylltu â #PassonPlastic, mudiad amgylcheddol sy'n cael ei gynnal gan Ras Cefnfor Volvo a Sky Ocean Rescue

Ateb

 • Deunydd ysgafn, creadigol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a oedd yn cynnwys ffeithiau difyr am y môr a defnydd helaeth o flogwyr adolygu. Ymhlith y dylanwadwyr roedd Ras Cefnfor Volvo, Dee Caffari, Akzonobel, World Sailing, Sky Ocean Rescue, gyda Hong Kong, Cape Town, Melbourne a dinasoedd eraill y ras, a grwpiau cefnogwyr ar draws y byd, yn cysylltu â'n cynnwys
 • Ymgyrch ddigidol fach ar y cymal rhwng Newport (yn yr Unol Daleithiau) a Chaerdydd, gyda ffilm ddifyr wedi'i chomisiynu ar gyfer Goldie Looking Chain
 • Ymgysylltu'n gyson â'r mudiad #PassonPlastic - ymgyrch ychwanegol er mwyn cyrraedd cynulleidfa gyfangwbl newydd y tu hwnt i chwaraeon, gan sicrhau dros £300,000 o werth hysbysbu cyfatebol ar hyn yn unig
 • Ffocws ar y morwr o Gymru Bleddyn Môn, i ennyn diddordeb gwladgarol yn y ras ymhlith y gynulleidfa yng Nghymru, gan gynnwys nifer o gyfweliadau â'r cyfryngau darlledu, a rhaglen deledu arbennig ar S4C 
 • Defnyddio'r ras i dynnu sylw at lwyddiannau arbennig Caerdydd o ran chwaraeon byd-eang, ac ymgyrch Croeso Cymru Blwyddyn y Môr.  
 • Cyrhaeddiad byd-eang helaeth gyda darlledwyr cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Sky News; Sky Sports News; Rhwydwaith y BBC (BBC Breakfast, Newyddion y BBC a Radio’r BBC); ITV Cymru; S4C, a thros 450 o sianelau digidol
 • Wedi cydweithio â Bywyd Gwyllt Cymru ar lansiad rhith-wirionedd 7D, a'r Acwariwm Môr Cenedlaethol ar Ddiwrnod Cefnfor y Byd
A sailor on a boat branded with 'Volvo Ocean Race'
 • Roedd nifer yr ymwelwyr i'r pentref rasio yn uwch na'r disgwyl gyda nifer terfynol o 180 mil, gan chwalu'r targed o 130,000. Datgelodd ymchwil i'r farchnad a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd ar y safle fod tua 20% o'r ymwelwyr o'r tu hwnt i dde Cymru.
 • Cafwyd cynnydd o 236% yn yr ymgysylltu â chyfrifon cymdeithasol @VisitCardiff a @CroesoCaerdydd ar draws y 15 diwrnod, gydag amcangyfrif o 650,000 o gyfrifon yn ymgysylltu, o gymharu â gwaelodlin o 270,000
 • Mae'r Prif Weinidog wedi dweud ar goedd bod disgwyl i'r digwyddiad gynhyrchu elw ar fuddsoddiad o tua 4:1 - gan sicrhau £12miliwn i economi Cymru, yn ogystal â manteision anuniongyrchol yn sgil y diddordeb gan y cyfryngau byd-eang.
3d rendered map of the race village site